ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส. ยอดฝากเต็มวงเงิน 50,000 ล้านบาทแล้ว

เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส. ยอดฝากเต็มวงเงิน 50,000 ล้านบาทแล้ว

20 สิงหาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งให้ทราบว่า เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ของ ธอส. ที่เริ่มให้ลูกค้าเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ล่าสุด ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 มีลูกค้าประชาชนให้ความสนใจเปิดบัญชีจำนวนมากจนทำให้มียอดฝาก เต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท แล้ว ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันแม่ของ ธอส. ในครั้งนี้ ซึ่งให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี ระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีการถอนเงินฝาก และผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ 2.35% ต่อปี ทั้งนี้ ธอส. จะนำเงินฝากที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างโอกาสในการทำให้คนไทยมีบ้านตามนโยบายของรัฐบาลได้ง่ายขึ้นต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์