ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจากฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท

บางจากฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท

27 สิงหาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมทั้งหมด 3 ชุด อายุไม่เกิน 10 ปี ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี จากเดิมตั้งเป้าการระดุมทุนไว้ที่ 5,000 ล้านบาท จึงตัดสินใจเพิ่มวงเงินเป็น 10,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ‘A-’ แนวโน้ม ‘Stable’ จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP” หรือ “บริษัทฯ”) กล่าวว่าบางจากฯ BCP การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า 1.2 เท่า ของมูลค่ารวมในการออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้ขยายวงเงินการออกหุ้นกู้จากเดิมที่บริษัทมีแผนการระดมทุนที่ 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ BCP ครั้งที่ 1/2565 ที่เสนอขาย มีทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.84% ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.26% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และการเสนอขายหุ้นกู้ BCP ครั้งที่ 1/2565 นี้มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและตอบรับจองซื้อหุ้นกู้ของบางจากฯ จนนำมาสู่การเพิ่มวงเงินในครั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งจากกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทและนิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ และขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้

“ความสำเร็จในออกหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ไม่เพียงมีธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำและธุรกิจใหม่ๆ จากนวัตกรรมสีเขียว แต่ยังมีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนจากผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและราคาน้ำมันที่ผันผวน พร้อมทั้งเร่งการลงทุนโดยรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนต่อไป”

…………

Bangchak Successfully Issues Debentures worth THB 10,000 million

Bangchak Corporation Public Company Limited succeeded in issuing Name-Registered, Unsubordinated and Unsecured Debentures with Debenture Holders’ Representative to institutional and/or high net worth investors, with 3 tranches tenor not over 10 years, which received a positive response from investors. The initial target of THB 5,000 million was increased to THB 10,000 million to meet investors’ interests, which received an issue rating of “A-” and “Stable” outlook from TRIS Rating Company Limited.

Chaiwat Kovavisarach, Group Chief Executive Officer and President, Bangchak Corporation Public Company Limited (“BCP” or “Company”) stated that BCP’s debentures offering 1/2022 was welcomed by numerous investors who expressing 1.2 times oversubscribed demand for the THB 10,000 million debentures, prompting the Company to expand the initial THB 5,000 million offering to meet the aforementioned demand.

Bangchak offered 3 tranches of debentures consisting 3-year debenture with a 2.84% yearly interest valued at THB 4,500 million (maturity in 2025), 5-year debenture with a 3.26% yearly interest valued at THB 2,000 million (maturity in 2027), and 10-year debenture with a 4.00% yearly interest valued at THB 3,500 million (maturity in 2032), with interest paid every 6 months. The debentures tranche received a rating of “A-” from TRIS Rating Company Limited on 27 July 2022, and the issuance of the 1/2022 BCP debentures have 2 transaction arrangers, namely Bangkok Bank Public Company Limited, and KASIKORNBANK.

Chaiwat continued that we would like to express our sincere appreciation to all investors for their trust and interest in Bangchak’s debentures, prompting the company to increase the value of the issuance to accommodate the interests of institutional and/or high net worth investors in the company’s funding round, including trusts managed by securities, insurance, cooperatives, commercial banks, companies, legal entities, and high net worth investors. We would like to thank Bangkok Bank Public Company Limited and KASIKORNBANK for arranging this transaction and is part of its success.

“The success in these debentures issued shows investor confidence in the company, as the Leader in Energy Transition, which not only includes its competitive positioning throughout the entire energy value chain, as well as green innovation, but the company’s stability and A- credit rating from TRIS Rating Company Limited reflecting its competitiveness in the energy industry and a good opportunity for investors with constant returns during its maturity. The company will use the funds as working capital to handle the volatility of the Thai economy and oil prices, and speed up investments to strike a balance between national energy security and clean energy transition towards a sustainable low-carbon society for all.”

ป้ายคำ :