ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลการดำเนินงานกลุ่มบางจากฯ ครึ่งปีแรก รายได้รวม 152,852 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานกลุ่มบางจากฯ ครึ่งปีแรก รายได้รวม 152,852 ล้านบาท

11 สิงหาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก

กลุ่มบางจากฯ รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก เติบโตต่อเนื่อง รายได้รวม 152,852 ล้านบาท โดยหลักจากธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันและธุรกิจต้นน้ำที่นอร์เวย์ ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทบางจากฯ ครึ่งปีแรกของปี 2565 มีรายได้รวม 152,852 ล้านบาท มี EBITDA 26,286 ล้านบาท ตามอุปสงค์หรือความต้องการใช้น้ำมันที่ฟื้นตัวท่ามกลางอุปทานที่ตึงตัว จากสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 9,633 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 6.91 บาท เร่งเดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมเตรียมรับมือภาวะเงินเฟ้อและแรงกดดันเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ของกลุ่มบางจากฯ ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 152,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มี EBITDA 26,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 192 โดยผลดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนใน OKEA เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 เป็นต้นมา และส่วนที่เหลือปรับเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางฟื้นตัวขึ้น ขณะที่อุปทานน้ำมันยังมีความตึงตัวจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ และกลุ่มโอเปกพลัสไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในครึ่งแรกของปี 2565 อยู่ที่ 102.17 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 38.55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี Inventory Gain 8,451 ล้านบาท

โดยผลการดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้นที่ได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันที่ฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางกลับคืนมา ขณะที่อุปทานน้ำมันยังตึงตัวจากสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ และกลุ่มโอเปกพลัสไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการที่ส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิง (Crack Spread) ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากตามกลไกราคาตลาดซึ่งเพิ่มขึ้นลดลงตามอุปสงค์และอุปทาน ส่งผลให้ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA รวม 11,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 163 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีค่าการกลั่นพื้นฐาน (Operating GRM) ปรับเพิ่มขึ้น และโรงกลั่นบางจากฯ ยังคงอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยที่สูงในระดับ 122.3 พันบาร์เรลต่อวัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 102 ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น ด้านธุรกิจการค้าน้ำมัน โดย BCPT ปรับตัวดีขึ้นจากกำไรต่อหน่วยของการซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มแก๊สโซลีน / แนฟทาปรับสูงขึ้น พร้อมรับรู้กำไรจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า

Aerial view of Petroleum’s oil refinery in industrial engineering concept. Oil and gas tanks industry at sunset. Modern factory

กลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA รวม 2,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณการจำหน่ายที่ปรับเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง ในขณะที่ค่าการตลาดรวมสุทธิต่อหน่วยปรับลดลงเล็กน้อย ภายใต้ภาวะราคาน้ำมันสูง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการ “ลิตรละบาท” มอบคูปองส่วนลดการเติมน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดบนหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพและขยายธุรกิจ Non-Oil รวมถึงเร่งเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรด้านธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ และร้านอาหารสตรีทฟู้ด เพื่อรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น โดยปัจจุบันมีร้านอาหารแบบเครือข่ายเปิดให้บริการเพิ่มเติมในสถานีบริการน้ำมันบางจาก

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มี EBITDA รวม 4,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 112 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 3 โครงการ ได้แก่ ยาบุกิ กำลังการผลิตตามสัญญา 20 เมกะวัตต์ โคมากาเนะ กำลังการผลิตตามสัญญา 25 เมกะวัตต์ และชิบะ 1 กำลังการผลิตตามสัญญา 20 เมกะวัตต์ อีกทั้งรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte. Ltd(“SEGHPL”) 2,031 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มี EBITDA รวม 437 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาขายไบโอดีเซล (B100) ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ ในขณะที่กำไรขั้นต้นปรับลดลง โดยหลักมาจากธุรกิจไบโอดีเซลและธุรกิจเอทานอลมีปริมาณการจำหน่ายที่ปรับลดลง อีกทั้งราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปรับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) BBGI ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ไบโอม จำกัด (“ไบโอม”) ซึ่งเป็นบริษัท Spin Off แห่งแรกของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต่อยอดมูลค่างานวิจัย

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย BBGI ได้รับสิทธิเป็นรายแรกในการนำผลงานวิจัยของไบโอมมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยี Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์) รวมถึงผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด (BBGI ถือหุ้น 51%) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการค้า

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ มี EBITDA รวม 7,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละกว่า 1,000 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้รับปัจจัยบวกจากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 192 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานของ OKEA ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา พบว่า EBITDA ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 288 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันดิบและก๊าซปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดโลก อีกทั้งปริมาณจำหน่ายปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากแหล่ง Gjøa และ Yme นอกจากนี้ OKEA ยังได้ลงนามในสัญญาซื้อแหล่งปิโตรเลียมในทะเลเหนือ 3 แหล่ง จากบริษัท Wintershall Dea Norge AS ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสุดท้าย และช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในปี 2565 ของ OKEA อีกประมาณ 5,000 – 6,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริการ 83,796 ล้านบาท EBITDA 12,572 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 5,276 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.79 บาท โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันได้รับปัจจัยบวกจาก Operating GRM ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวช่วยบรรเทาผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาขายก๊าซธรรมชาติไปจำหน่ายในประเทศอังกฤษปรับลดลงอย่างมาก รวมทั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินโครนนอร์เวย์ (NOK) เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2565 คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลง เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันได้รับแรงกดดันความกังวลเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะถดถอย จากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเร็วและธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดกั้นภาวะเงินเฟ้อ ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ประกอบกับกลุ่มโอเปกพลัสไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสม บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและราคาน้ำมันที่ผันผวน พร้อมทั้งเร่งการลงทุนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ สร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วน
…………………

Bangchak Group Reports Stable Growth in 1H/2022, with Total Revenue of THB 152,852 million, with Main Contribution from Refinery and Trading Business and Upstream Businesses in Norway, supported by Significant Rise of Global Oil Prices

The performance of Bangchak Group in the first half of 2022 generated a total revenue of THB 152,852 million and EBITDA of THB 26,286 million reflecting oil demand recovery while oil supplies remain tight due to the ongoing Russia-Ukraine conflict resulting in net profit attributable to owners of the parent at THB 9,633 million, equivalent to THB 6.91 earnings per share. It is proceeding to balance national energy security and clean energy transition towards a low-carbon society, as well as preparing to address inflation and global economic pressures in the second-half.

Chaiwat Kovavisarach, Group Chief Executive Officer and President, Bangchak Group, revealed the Group’s first-half 2022 performance stating that the company and its subsidiaries generated revenues from sales and rendering of services totaling THB 152,852 million, increased by 80% year on year, and EBITDA of THB 26,286 million, increased by 192% year on year. The increase in performance was partially supported by the change in accounting treatment regarding OKEA consolidation since Q3/2021, and the remaining part coming from the Refinery and Trading Business Group which was supported by a significant rise in the crude oil and finished product prices in the global market as a result of demand recovery following the lifting of COVID-19 measures which restored economic and travel activities. Simultaneously, oil supplies remain tight from the ongoing Russia-Ukraine conflict, and the inability of OPEC to meet oil production targets. Average Dubai crude oil price in the first half was 102.17 $/BBL, an increase of 38.55 $/BBL, or 61%, from the first-half of 2021. Consequently, the Group recorded an inventory gain of THB 8,451 million.

The increase in performance from demand recovery following the lifting of COVID-19 preventative measures has resulting in the resumption of economic and travel activities, while supplies remain tight from the ongoing Russia-Ukraine conflict and the inability of OPEC to meet production targets. The significant increase in Crack Spread according to the market price mechanism of supply and demand, resulted in Refinery and Oil Trading Business Group to record a total EBITDA of THB 11,527 million, a 163% increase year on year, and an increased average Operating GRM of 122.3 KBD or 102% utilization rate.

As for the Oil Trading Business, BCPT’s performance improved due to higher Gasoline/Naptha profit per unit, as well as the recognition of gains from entered crude and product oil price forward contracts.
Marketing Business Group recorded EBITDA of THB 2,585 million, a 44% increased year on year, influenced by increased sales volume from the easing of the COVID-19 situation. Net marketing margin was decreased slightly during high fuel prices. The company launched the “One Baht per Liter” campaign offering discount coupons for Gasohol products through the Daily News newspaper as a way of helping to reduce the cost of living. Simultaneously, it continues to expand partnerships with leading restaurants and street food vendors to support the modern consumer lifestyle who enjoy more convenient and quick services. Presently, there continues to be more chain restaurants providing services in Bangchak service stations.

Power Plant Business Group recorded EBITDA of THB 4,187 million, a 112% increase year on year, realizing higher revenue mainly from the sales of electricity from the COD of three power projects in Japan namely Yabuki (PPA 20 MW), Komagane (PPA 25 MW) and Chiba 1 (PPA 20 MW), and the recognition of gains from the disposal of the whole investment in Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (“SEGHPL”) of THB 2,031 million.

Bio-Based Products Business Group recorded EBITDA of THB 437 million, decreasing 39% year on year, while with revenue from sales increased by 3% year on year, mainly as a result of the increasing price of Biodiesel (B100) reflecting crude palm oil prices. Gross profit declined mainly from the decline of ethanol sale volume in accordance with sales strategies, coupled with higher cost of raw materials used in the production process year on year. As for High Value Products (HVP), BBGI entered into a joint venture with Biom Company Limited, the first startup to spun off from the Faculty of Science, Chulalongkorn University, in order to expand the value of research in Biotechnology to commercial use. BBGI is the first company to obtain the rights to develop research results for commercialization, especially research on biological products that uses Synthetic Biology technology and other biological products. Moreover, WIN Ingredients Co., Ltd. (BBGI holds 51% of shares) established a subsidiary named WIN Ingredients Singapore Private Limited, with the objective of developing bio-products and providing technical and commercial support.

Natural Resource Business Group and New Business Development recorded EBITDA of THB 7,792 million, increasing by more than 1,000% year on year, benefitting from increasing energy prices, especially the price of natural gas, which increase by 192% year on year. Considering only the performance of OKEA, in the first-half of 2022, it increased by 288% year on year mainly from the increased price of crude oil and gas following the global market, as well as sales volume which increased by 11% year on year, mainly from the Gjøa and Yme fields. Moreover, OKEA entered into an agreement to purchase three North Sea petroleum fields from Wintershall Dea Norge AS, which is expected to be concluded in the last quarter and will increase OKEA’s petroleum production in 2022 by approximately 5,000 – 6,000 Barrels of oil equivalent per day (BOEPD).

Performance in Q2/2022, the company and its subsidiaries recorded revenue from the sale of goods and rendering of services totaling THB 83,796 million, EBITDA of THB 12,572 million, of which the net profit attributable to the owners of the parent was THB 5,276 million, representing THB 3.79 earnings per share. This is mainly from Refinery and Oil Trading Business due to the positive pressure from significant Operating GRM increases, which helps to relieve the performance of the Natural Resource Business Group which was affected by the significant decline in the price of natural gas sold to the UK as well as the depreciation of the Norwegian Krone (NOK) against US dollar.

Chaiwat added “for the secondhalf of 2022, expect oil prices to fall as oil demand is pressured by concerns from the global economy, whichmay be entering a recession fueled by speeding inflation, and the central banks around the world enact tight monetary policies by increasing interest rates to reduce inflation. In spite of this, the price of oil is expected to continue to be affected by the ongoing Russia-Ukraine conflict, and the inability of OPEC to meet production targets. Nevertheless, the company continues to closely monitor and evaluate oil prices in order to appropriately address and adjust business plans accordingly, manage and secure working capital to ensure business continuity and investments. The company plans to issue debentures in the third quarter of this year in order to handle the volatility of the Thai economy and oil prices, and speed up investments to strike a balance between national energy security and clean energy transition towards a sustainable low-carbon society for all.”