ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เศรษฐศาสตร์ มธ. ปั้นเด็กรุ่นใหม่ด้าน Data Analytics เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เศรษฐศาสตร์ มธ. ปั้นเด็กรุ่นใหม่ด้าน Data Analytics เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

12 กรกฎาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เศรษฐศาสตร์ มธ. ปั้นเด็กรุ่นใหม่ด้าน Data Analytics เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าผ่านดิจิทัลโซลูชัน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และ Data Analytics โดยเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเข้าฝึกงานกับธนาคาร สร้างประสบการณ์การทำงานจริง ภายใต้โครงการ “ttb spark academy internship” พร้อมร่วมมือกันในการส่งเสริมการใช้ Data เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความจำเป็นต่อภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยธนาคารพร้อมปั้นเด็กรุ่นใหม่ (Young Talent) มาร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนนวัตกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับชีวิตลูกค้าผ่านการสร้างดิจิทัลโซลูชันด้วยแนวคิด Humanized Digital Banking

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ภายใต้โครงการ “ttb spark academy internship” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมกันพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการที่นักศึกษาได้มีโอกาสรับประสบการณ์จากการทำงานจริงขณะที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นภาพและสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมาในการตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานไทยกำลังขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Data Analytics ดังนั้น ทีเอ็มบีธนชาตและเศรษฐศาสตร์ มธ. จึงผนึกกำลังร่วมมือกันพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจด้าน Data Analytics การตลาด และการเงินการธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในสายงาน Data กับธนาคาร มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสององค์กร รวมไปถึงจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมการใช้ Data เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นและส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า สู่เป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ทั้งวันนี้และอนาคต

นายนริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ธุรกิจทีทีบี (ttb analytics) กล่าวถึงโครงการ “ttb spark academy internship” ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และมีความสนใจในงาน Tech และ Data โดยเฉพาะ มาร่วมฝึกงานกับทางธนาคารในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริง เปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้ใช้ศักยภาพและแสดงไอเดียได้อย่างเต็มที่ โดยมีพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งน้องนิสิต นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานทั้งในส่วน Tech ที่ ttb spark หรือ Data ที่ ttb analytics เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต โดยนิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้จาก
https://www.ttbspark.com/sparkacademy และ LinkedIn : ttbspark

“สิ่งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีธนชาตในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับชีวิตลูกค้าผ่านการสร้างดิจิทัลโซลูชันด้วยแนวคิด Humanized Digital Banking ซึ่งธนาคารมีความต้องการ Young Talent รุ่นใหม่มาร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในโลกการธนาคารแห่งอนาคตร่วมกัน” นายปิติกล่าว