ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เท็ดเอ็กซ์ – ฟิน ลีสซิ่ง ผนึก SO-redONE พัฒนาแอปฯ SHWEJOB หนุนนำเข้าแรงงานพม่าถูกกฎหมาย

เท็ดเอ็กซ์ – ฟิน ลีสซิ่ง ผนึก SO-redONE พัฒนาแอปฯ SHWEJOB หนุนนำเข้าแรงงานพม่าถูกกฎหมาย

11 กรกฎาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เท็ดเอ็กซ์ – ฟิน ลีสซิ่ง ผนึก SO และ redONEเครือข่ายมือถือข้ามชาติรายใหญ่ เซ็น MOU พัฒนาแอปฯ SHWEJOB ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานพม่าถูกกฎหมาย เล็งขึ้นระบบ 2 ล้านราย ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยสิทธิประโยชน์ครบ

เท็ดเอ็กซ์ และฟิน ลีสซิ่ง ร่วมกับ บมจ.สยามราชธานี ผนึก redONE เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมพันธมิตรหลากหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เซ็น MOU พัฒนา SHWEJOB แอปพลิเคชันจัดจ้างแรงงานพม่ารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานแบบถูกกฎหมาย สะดวกสบายเพียงปลายนิ้ว เพียงลงทะเบียนเข้าในระบบ สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่อัดแน่น ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและสุขภาพ ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงด้านการเงิน พร้อมระบบการส่งเงินกลับบ้าน วางเป้าหมายลงทะเบียนในระบบ 2 ล้านราย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาความเลื่อมล้ำให้แรงงานต่างชาติ

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานต่างชาติโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในส่วนของนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมต่อแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคตที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานข้ามชาติเช่นกัน ดังนั้นการที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติอย่างถูกกฎหมาย จึงเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ที่จะช่วยลดปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย และช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของภาครัฐได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต

นายศุภทัต จินดาวนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เท็ดเอ็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และธุรกิจด้านดิจิทัล เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนา SHWEJOB Application แอปพลิเคชันศูนย์กลางของการสรรหาและพัฒนาจัดจ้างแรงงานพม่ารูปแบบใหม่ สำหรับแรงงานพม่า ผู้ประกอบการไทย และภูมิภาค CLMV ในครั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐและเอกชนได้เข้าถึงแรงงานได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบลงทะเบียน รวดเร็ว สะดวกสบายบนมือถือ โดยได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐ และพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) “SO” ผู้ให้บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา (Payroll Outsourcing Services) ชั้นนำของประเทศไทย, บริษัท ฟิน ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ เข้าร่วมสนับสนุนให้แอปพลิเคชันมีบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์การเป็น Super Application สำหรับแรงงานพม่าได้อย่างครบครัน ขณะที่บริษัท นครแม่สอดเลเบอร์ จำกัด พันธมิตรเอเจนซี่ด้านแรงงานของไทย และ People Diligence Service Company Limited เอเจนซี่ฝั่งพม่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่รับลงทะเบียนแรงงานพม่าผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วย โดยเบื้องต้นได้วางเป้าหมายการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันผ่านหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 2 ล้านราย ไม่นับรวมผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทะเบียนให้กับแรงงานพม่า ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน

สำหรับแอปพลิเคชันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำร่องความร่วมมือระหว่าง เท็ดเอ็กซ์, Start Communication และบริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียน ที่เข้ามาเพิ่มขีดจำกัดเป็น Super Application เพราะนอกจากจะช่วยจัดหาแรงงานพม่าแล้ว ภายในแอปฯยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล การประกันชีวิตและสุขภาพ ตลอดถึงการประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ด้านที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ พร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคและความจำเป็นอื่นๆ สำหรับความเป็นอยู่ที่ครบครัน และข้อมูลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาวพม่า อีกทั้ง ยังมีการให้การสนับสนุนด้านการเงินที่แรงงานต่างชาติเข้า
ไม่ถึง พร้อมระบบการส่งเงินกลับบ้านที่จะทำให้ความเป็นอยู่คนที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินมากขึ้น โดยทั้งหมดจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการในทุกด้าน ลดปัญหาความเลื่อมล้ำ และยกระดับความเป็นอยู่ให้กับแรงงานพม่าในประเทศไทย รวมถึงช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แรงงานพม่าในสถานประกอบการ และยังมีโอกาสได้รับสินเชื่อธุรกิจเช่นกัน

Mr. Tay Pei Seng ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา Super Application นี้ว่า redONE ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่มีฐานการให้บริการในกลุ่มประเทศอาเซียน จะเป็นผู้สนับสนุนซิมการ์ดมือถือแบรนด์ redONE สำหรับชาวพม่า เพื่อใช้บริการใน Super Application เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้งานชาวพม่าที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ได้เกิดประสบการณ์ที่ดี ด้วยสัญญาณโทรคมนาคมมาตรฐานระดับอาเซียนที่มาพร้อมกับค่าบริการที่คุ้มค่า (Budget Friendly) ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ redONE และด้วยแผนการขยายสัญญาณเพื่อบริการที่ครอบคลุมพื้นที่อาเซียนเป็นรายแรก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ Super Application ได้ทุกที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด redONE โดยการนำเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย (Diverse Target Segment) เช่นนี้ ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้งานในระยะยาว และเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ด้านนางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) “SO” ผู้ให้บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา (Payroll Outsourcing Services) ชั้นนำของประเทศไทย กล่าวว่า สยามราชธานี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเงินเดือน (Payroll) ที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ทั้งผู้ว่าจ้างและแรงงานได้รับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตรงเวลา และถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานพม่าหรือแรงงานต่างชาติ ที่หากเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะช่วยให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่จำเป็น อีกทั้งช่วยลดขั้นตอนให้กับผู้ว่าจ้างแรงงานพม่าในการทำเงินเดือน และสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่ต้องอาศัยการติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมเอกสารต่างๆ อาทิ สำนักงานประกันสังคม ไปจนถึงการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทางสยามราชธานีมั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นอีกแรงที่ช่วยส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติเข้าระบบอย่างถูกต้องสมบูรณ์

นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟิน ลีสซิ่ง พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจ ปล่อยสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ จะเข้ามาสนับสนุนทางด้านการเงิน ทั้งวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลของแรงงานพม่าในประเทศไทยที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันและมีรายชื่ออยู่ในระบบ Payroll ภายใต้ SO ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้อง เป็นธรรม ในช่วงที่อาจจะขาดแหล่งเงินในการดำรงชีวิต สามารถใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้อย่างเหมาะสม สามารถส่งเงินกลับบ้านได้ พร้อมวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมแก่ครอบครัวของแรงงานพม่าที่ทำงานในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีวงเงินให้กับผู้ประกอบการในการดูแลรักษาแรงงานต่างชาติ และวงเงินสนับสนุนเพื่อหมุนเวียนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่อง และในอนาคตอาจจะเพิ่มวงเงินสินเชื่อสำหรับพนักงานไทยเช่นกัน โดยเชื่อว่าหากทุกคนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม จะทำให้แรงงาน พนักงาน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจเพื่อการเติบโต นำพาไปสู่การจ้างงานแรงงานที่เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง