ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > ตลาดหลักทรัพย์ฯ-สมาคม maiA ฟื้นผืนป่า ‘โครงการ Care the Wild’ : “ปลูกป้อง Plant & Protect” จ.แพร่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ-สมาคม maiA ฟื้นผืนป่า ‘โครงการ Care the Wild’ : “ปลูกป้อง Plant & Protect” จ.แพร่

20 มิถุนายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร สมาคม maiA กรมป่าไม้ และภาคชุมชน ร่วมคืนผืนป่าบนพื้นที่รวม 91 ไร่ ในโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” ที่ ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ฟื้นฟูระบบนิเวศแก่พื้นที่ป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนในท้องที่ 390 ครัวเรือน นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” มาตั้งแต่ปี 2563 โดยเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคสังคมและชุมชนเพื่อสร้างป่าอย่างยั่งยืน ด้วยการ “ปลูก” ปลูกไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และ “ป้อง” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลป่าโดยชุมชน และปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมระดมทุนปลูกป่า 18,200 ต้น บนพื้นที่รวม 91 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ และ บจ. ใน mai 53 บริษัทพื้นที่รวม 65 ไร่ ที่ป่าชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ โดยการปลูกป่าจำนวน 91 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก 162,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศแก่พื้นที่ป่าต้นน้ำ ขณะเดียวกัน จะทำให้ชุมชน 390 ครัวเรือน ครอบคลุมประชากรร่วม 1,300 คน ได้รับประโยชน์ในด้านผลิตผลทางการเกษตร สามารถเก็บเกี่ยวเพื่อบริโภคและเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ และยังสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในระยะยาว” นายภากรกล่าว

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กล่าวว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai มีความร่วมมือกันต่อเนื่อง ทั้งการเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ยังร่วมในโครงการสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างเป็นโมเดลของภาคธุรกิจ ที่ไม่ว่าจะกิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขยายผลลัพธ์ที่ดีในวงกว้าง

ปัจจุบัน โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ได้ขยายพื้นที่ป่าที่ใน 6 จังหวัดในภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัด เชียงราย และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com