ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสิกรไทย ชวน“GO GREEN TOGETHER” ทุก 1 เมนต์ไลฟ์สไตล์กรีนสมทบ 100 บาทติดโซลาร์เซลล์รพ.กันดาร

กสิกรไทย ชวน“GO GREEN TOGETHER” ทุก 1 เมนต์ไลฟ์สไตล์กรีนสมทบ 100 บาทติดโซลาร์เซลล์รพ.กันดาร

6 มิถุนายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

กสิกรไทย ชวนคนไทย “GO GREEN TOGETHER ลดภาวะโลกรวนไปด้วยกัน” 1 คอมเมนต์ไลฟ์สไตล์กรีน เท่ากับ 100 บาท สมทบทุนติดโซลาร์เซลล์ รพ.ถิ่นทุรกันดาร

กสิกรไทยขานรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ชูแคมเปญ “GO GREEN TOGETHER ลดภาวะโลกรวนไปด้วยกัน” ชวนคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ไลฟ์สไตล์กรีน เรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจังในเรื่อง 8R ช่วยลดการเกิดขยะด้วยการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภคช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกรวน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ด้วยการคอมเมนต์ใต้โพสต์แคมเปญบนเฟซบุ๊ก KBank Live แนบภาพบอกเล่าไอเดียหรือวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 8R พร้อมแชร์โพสต์เป็นสาธารณะ ทุก 1 คอมเมนต์ ธนาคารสมทบทุน 100 บาท ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร สนใจติดตามรายละเอียดและร่วมกิจกรรมได้ทางเฟซบุ๊ก KBank Live และเพจข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม โดยธนาคารไม่ได้มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกรวน ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำเพื่อแก้ไขโดยทันที เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพ.ศ.2593 (ค.ศ.2050) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปีพ.ศ.2608 (ค.ศ.2065)

ธนาคารกสิกรไทยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือร่วมใจและลงมือทำสิ่งนี้ไปด้วยกันด้วยความสมัครใจ ดังนั้น ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565 ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ต่อยอดโครงการ GO GREEN TOGETHER ด้วยการจัดแคมเปญ “GO GREEN TOGETHER ลดภาวะโลกรวนไปด้วยกัน” เพื่อชวนคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ไลฟ์สไตล์กรีน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย และทุกการเปลี่ยนแปลงจะช่วยสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้จริง โดยดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของธนาคารและเพจข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมแคมเปญตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ประกอบด้วย

สนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง 8R ด้วยการให้ความรู้และตอกย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกรวน คือ ช่วยลดการเกิดขยะด้วยการบริโภคอย่างยั่งยืน และซึ่งเมื่อลดการบริโภคที่เกินความจำเป็นลงแล้ว จะส่งผลให้ลดการผลิตใหม่ลดลงตามไปด้วยให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกรวน ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง 8R ทำได้ไม่ยาก มีหัวใจสำคัญ คือ การใช้ทรัพยาการให้คุ้มค่า ใช้ซ้ำ ใช้ให้นาน และเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด ประกอบด้วย Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อหรือบริโภคสินค้า Reduce ลดการบริโภคที่มากเกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ Repair ซ่อมแซมสิ่งของใช้งานให้นานที่สุด Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ผู้อื่นใช้งานต่อ Recover นำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ และ Refuse ปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น บรรจุภัณฑ์ซ้ำซ้อน วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรม ที่จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันด้วยการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมให้ทุกคนสามารถร่วมสนุกได้ง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน คือ 1) เขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์แคมเปญในเฟซบุ๊ก KBank Live แนบภาพบอกเล่าไอเดียหรือวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1R พร้อมติดแฮชแทก #GOGREENTOGETHER 2) แชร์โพสต์เฟซบุ๊ก KBankLive ที่ให้ความรู้เรื่อง 8R และตั้งค่าเป็นสาธารณะ ทุก 1 คอมเมนต์ ธนาคารจะสนับสนุนเงิน 100 บาท รวมสูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งการต่อยอดครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ทางโรงพยาบาลประหยัดต้นทุนเรื่องค่าไฟฟ้าแล้ว จะช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่โรงพยาบาลในการนำงบประมาณที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นได้มากขึ้น จึงเป็นการช่วยรักษาชีวิตคนไข้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งเรื่องการสนับสนุนพลังงานสะอาดและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ธนาคารจึงขอเชิญชวนทุกคนที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมมาร่วมสนุกในแคมเปญนี้ด้วยกัน เพราะทุกการลงมือทำของท่านล้วนมีความหมาย สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมและโลกใบนี้ได้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมสนุกได้ทางเฟซบุ๊ก KBank Live ที่ https://www.facebook.com/KBankLive และเพจข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้

นายกฤษณ์ กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยดำเนินภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2564 ได้มีการประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) จากการดําเนินงานของธนาคาร ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) พร้อมเดินหน้าปลี่ยนกระบวนการทำงานของธนาคารเองเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสถานที่ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบน้ำใช้ การจัดการขยะ และยานพาหนะ เพื่อการประหยัดพลังงานและเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่เริ่มจากตัวเองก่อนขยายออกไปสู่สังคมภายนอก

นอกจากนี้ ธนาคารได้กําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย โดยจะสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งธนาคารได้มีการสนับสนุนการเงินสีเขียวเพื่อเปลี่ยนผ่านของลูกค้า พันธมิตร ด้วยการเปิดตัวโครงการ GO GREEN TOGETHER เมื่อต้นปี 2565 เพื่อเชื่อมต่อและผลักดันให้เกิด Green Ecosystem ในประเทศไทยอย่างครบวงจร นำร่องด้วยแคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO รองรับทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ให้แก่ผู้สนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV หรือติดตั้งแผงโซลาร์ พร้อมตั้งเป้าหมายปี 2565 ปล่อยสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนได้จำนวน 25,000 ล้านบาท และสำหรับกิจกรรมแคมเปญ “GO GREEN TOGETHER ลดภาวะโลกรวนไปด้วยกัน” ล่าสุดนี้ นับเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นของธนาคารในการชวนทุกคนในสังคมไทยร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมมือกันทำให้เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยเกิดขึ้นได้จริง

———————-

KBank invites all Thais to join the “GO GREEN TOGETHER: Let’s Unite to Fight Climate Change” campaign by sharing a “Going Green” lifestyle post, equivalent to a 100 Baht contribution to a fund for solar panel installation at a rural hospital

To mark World Environment Day, KASIKORNBANK (KBank) has unveiled the “GO GREEN TOGETHER: Let’s Unite to Fight Climate Change” campaign to encourage all Thais to take collective action in living a green life by embracing the ‘8R’ practices to cut greenhouse gas emissions (GHG) throughout the entire cycle from production to consumption, thus combating climate change. Everyone is invited to participate in saving the planet by sharing knowledge post and making comments with ideas for conserving the environment their way, in alignment with the ‘8R’ practices. For each relevant Facebook comment, KBank will contribute 100 Baht to a fund for solar panel installation at hospitals in remote areas. Interested persons can view related details and join the activities via Facebook KBank Live and participating webpages on environmental news from today until June 30.

Mr. Krit Jitjang, KBank President, said that KBank has operated its business in line with the principles of a Bank of Sustainability, accounting for the balance of three dimensions – environmental, social and governance – along with appropriate risk management and effective cost management. In parallel with business growth, the Bank has prioritized the delivery of sustainable value to all of our stakeholders, with the primary focus on climate change – a pressing issue that is impacting all life on earth. Global warming is now high on the agenda that requires immediate collective action in alignment with Thailand’s aspiration to achieve carbon neutrality by 2050 and net zero emissions by 2065.

To make a lasting impact for our environment, KBank is aware that voluntary, concerted action from all parties in our society is essential. On the occasion of this year’s World Environment Day on June 5, KBank has introduced the “GO GREEN TOGETHER – Let’s Unite to Fight Climate Change” campaign under the GO GREEN TOGETHER program to encourage Thais to change their behaviors and embrace the green lifestyle. Although each one of these changes is simple for everyone, we can jointly create great value from such changes. Through the month of June, the following activities will be undertaken via KBank’s social media channels and participating webpages related to environment news:

Promotion of 8R practices: Knowledge on the importance of behavioral changes will be shared to help address the problem of climate change, including sustainable consumption and curtailing of unnecessary consumption to minimize waste and reduce new production, thus lowering greenhouse gas emissions through entire production and consumption cycles. Based on the 8R guidelines, behavioral changes are simple and easy for everyone, by reducing consumption and using products as long as possible for the best value for money. The 8R practices include Rethink – to think thoroughly before buying or consuming any products; Reduce – to reduce non-essential consumption; Reuse – to reuse products as much as possible; Recycle – to transform used products in order to use them again; Repair – to repair for longest use of products; Regift – to give products to others so they can use them; Recover – to reuse products in new forms; and Refuse – to refuse unnecessary items, such as redundant packaging or anything made from environmentally unfriendly materials.

Promotion of behavioral changes to jointly create a great value: Activities will be open for everyone to join via two steps: 1) making comments attaching photograph under KBank Live posts to share ideas or practices of environmental conservation for at least one of the 8R practices under the #GOGREENTOGETHER hashtag; and 2) sharing KBank Live Facebook posts on 8R and making these posts public. For each comment, KBank will contribute THB100 to a total of THB1 million for a fund supporting solar cell installation at a hospital in remote area. Apart from energy saving, the campaign’s contribution will also allow the hospital to use their existing budgets for procuring necessary medical equipment, which will be a great help to their patients, in terms of both quantity and quality of care, while being in line with the sustainable development principles with respect to promotion of clean energy and decent livelihoods of the people.

KBank therefore would like to invite everyone who cares about the environment to participate in the campaign, because every action you take is meaningful, and can create positive and significant changes in society and the world. Interested persons can find out more details and join the campaign via KBank Live at https://www.facebook.com/KBankLive or environmental news pages participating in the campaign, from today until June 30, 2022.

Mr. Krit added that KBank has proactively undertaken environmental operations since 2021 following the announcement of its Net Zero Commitment, targeting achievement of net zero in KBank’s own operations by 2030. To this end, KBank has pressed ahead with modifications of its own operations to reduce greenhouse gas emissions, including the management overhaul of its infrastructure such as office buildings, lighting and water systems, waste disposal and vehicle fleet, with the aim of saving energy and shifting towards clean energy. Additionally, KBank has encouraged our staff members to recognize the importance of this matter and change their daily behavior in order to set a good example for others.

Moreover, KBank has set a net zero target for its portfolio in line with Thailand’s net zero emissions goal. Under the target, by 2030, KBank will offer financial and investment facilities for sustainability amounting to at least 100-200 billion Baht. Following the launch of the ‘GO GREEN TOGETHER’ project in early 2022 to link with and promote Thailand’s Green Ecosystem in a comprehensive manner, KBank unveiled the GREEN ZERO loan campaign to not only help our clients and partners make the transition towards the net zero emissions goal, but also facilitate our retail and corporate customers interested in purchasing electric vehicles or installing solar panels. The Bank has set a target to extend loans and invest for sustainability of 25 billion Baht for 2022. The ‘GO GREEN TOGETHER: Let’s Unite to Fight Climate Change’ campaign is one of KBank’s commitments for encouraging all Thais to take collaborative action in conserving the environment and achieving Thailand’s net zero emissions goal.