ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทยจับมือfreshket ช่วย SME ร้านอาหาร เข้าถึงแหล่งทุนผ่าน “สินเชื่อคู่ค้าพารวย”

กรุงไทยจับมือfreshket ช่วย SME ร้านอาหาร เข้าถึงแหล่งทุนผ่าน “สินเชื่อคู่ค้าพารวย”

26 พฤษภาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นางสาวพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเฟรชเก็ต (freshket)

ธนาคารกรุงไทยจับมือ freshket สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มตลาดสดออนไลน์ ยกระดับบริการสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการ SME กลุ่มร้านอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่าน ‘สินเชื่อคู่ค้าพารวย กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของยอดซื้อ’ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.80% ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษจาก freshket ขยายเครดิตเทอมเพิ่มอีก 15 วัน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ และได้พัฒนานวัตกรรมการเงินอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ทำให้สามารถขยายบริการทางการเงินให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านโครงการ Krungthai Digital Supply Chain Financing ซึ่งปัจจุบันธนาคารใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการค้า (Trade Data) ที่เชื่อมต่อกับ Digital Supply Chain Financing Platform ของธนาคาร เช่น ข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างคู่ค้า ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ทดแทนเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสินเชื่อและลดภาระการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายอาจมีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการสินเชื่อ เนื่องจากไม่มีประวัติทางการเงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และต้องหันไปพึ่งสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น สินเชื่อนอกระบบ

ทั้งนี้ การนำ Trade Data มาใช้สอดรับกับแนวทางของโครงการ Smart Financial & Payment Infrastructure (SFPI) ของประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมการค้าเป็นดิจิทัลอย่างครบวงจร ในครั้งนี้ ธนาคารร่วมมือกับบริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเฟรชเก็ต (freshket) ให้บริการสินเชื่อผ่านผลิตภัณฑ์ สินเชื่อคู่ค้าพารวย ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Supply Chain Financing สำหรับผู้ประกอบการ SME ประเภทร้านอาหารที่เป็นคู่ค้ากับ freshket ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประคองธุรกิจให้รอดผ่านวิกฤตครั้งนี้ โดยระยะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการคู่ค้าของ freshket จำนวน 100 ราย ก่อนที่จะขยายผลให้กับผู้ประกอบการในวงกว้างต่อไป

Smart Financial & Payment Infrastructure (SFPI) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และภาครัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ ช่วยให้ทำรายการซื้อขายสินค้าและชำระเงินทางดิจิทัลได้ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงรองรับการพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจ นำไปสู่การยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

สินเชื่อคู่ค้าพารวย (Digital Supply Chain Financing) เป็นสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) สามารถเบิกใช้ผ่านช่องทาง online ทั้ง Krungthai Business และ Krungthai NEXT อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0.80% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของยอดซื้อ หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้ freshket ได้ขยายเครดิตเทอม (credit term) สำหรับ SME ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มอีก 15 วัน จากเครดิตเทอมที่ลูกค้าเคยได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและตอบโจทย์ทางการเงินครบวงจรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเฟรชเก็ต (freshket) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าร้านอาหารหลาย ๆ เจ้าซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า 85% ของลูกค้าเฟรชเก็ต ประสบปัญหาสภาวะเงินคล่อง และหมุนเวียนในธุรกิจจากวิกฤตโควิด-19 และผลกระทบจากเศรษฐกิจ จึงจับมือกับ”ธนาคารกรุงไทย” เดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า SME ร้านอาหาร ทั้งมาตรการความช่วยเหลือทั่วไป และมาตรการความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด เพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าถึงสภาพคล่องลูกค้ามีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายได้อย่างอุ่นใจ ซื้อของเข้าร้านได้เต็มที่ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โดยแผนการเติบโตของเฟรชเก็ตปีนี้ มุ่งไปที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเฟรชเก็ตทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Supply chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการและการให้บริการ พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าใหม่ๆ และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการให้บริการในต่างจังหวัด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสำหรับการคาดการณ์ความต้องการจากลูกค้า (demand forecasting) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับทุกฝ่าย ลดขยะอาหาร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการต้นน้ำ โดยผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ในราคาเหมาะสม พร้อมทั้งบริการที่สะดวกสบายและน่าเชื่อถือ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อคู่ค้าพารวยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme-rich หรือ สอบถามข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111