ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IFC สนับสนุน PRINC ขยายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เมืองรอง ตามเป้าหมาย ‘โรงพยาบาลยั่งยืน’ ปี 2566

IFC สนับสนุน PRINC ขยายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เมืองรอง ตามเป้าหมาย ‘โรงพยาบาลยั่งยืน’ ปี 2566

19 พฤษภาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

IFC ในเครือ World Bank สนับสนุน PRINC ขยายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เมืองรองตามเป้าหมาย ‘โรงพยาบาลยั่งยืน’ ปี 2566

สมุทรปราการ (18 พฤษภาคม 2565)- นายมัคทาร์ ดิออป (Mr.Makhtar Diop) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายอัลฟาโซ การ์เซีย มอร่า (Mr.Alfonso Garcia Mora) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือธนาคารโลก (World Bank) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณจอห์น ลีโกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท, ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรการแพทย์ และพนักงานให้การต้อนรับ

นายมัคทาร์ ดิออป (Mr.Makhtar Diop) กรรมการผู้จัดการ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ยังคงประกาศพร้อมสนับสนุนเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งขยายบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพให้เข้าถึงคนในพื้นที่เมืองรองในประเทศไทยตามเป้าหมาย และมองว่า ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งเป้าหมายสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในการเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ โควิด-19 ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคต่างๆ เช่น ธุรกิจบริการสาธารณสุขในไทย เป็นต้น ทั้งนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา IFC ลงทุนในไทยรวม 721 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนาม ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ กล่าวว่า บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมลงทุนที่สำคัญของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจบริการสาธารณสุข โดยยังคงยังคงตั้งเป้าหมายขยายโรงพยาบาลรวม 20 แห่ง จากปัจจุบันมีโรงพยาบาล 13 แห่ง เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 12 แห่งใน 10 จังหวัด, คลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งเป็นคลินิกปฐมภูมิ จำนวน 40 แห่ง พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นเครือโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable Hospital) ในปี 2023 และยังคงเปิดรับผู้ลงทุนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการร่วมขยายบริการสาธารณสุขต่อเนื่อง

สำหรับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ร่วมสนับสนุนในฐานะพันธมิตรร่วมลงทุนในบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC มาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งถือเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ถือเป็นสถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (World Bank Group) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในด้านการเงินและด้านการจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านต่างๆ สอดคล้องกับปณิธานและแนวทางการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งเป็นองค์กรที่สร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ และมีเป้าหมายขยายบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพไปยังพื้นที่เมืองรองในประเทศ-.

เกี่ยวกับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINC)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจการจัดการโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ปรัชญา “เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา” เครือรพ.พริ้นซ์ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชุมชนอบอุ่น รวมทั้งธุรกิจสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์และทีมสนับสนุนที่มีศักยภาพรวมถึงคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพและมากด้วยประสบการณ์เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วยพันธมิตรทางธุรกิจและเราเป็นผู้นำด้านทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาลและดูแลเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลตอบโจทย์ด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนพร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อจริยธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.princhealth.com