ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรากฏการณ์ใหม่!! ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านทะลุ 1 แสนล้านบาทภายใน 5 เดือน

ปรากฏการณ์ใหม่!! ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านทะลุ 1 แสนล้านบาทภายใน 5 เดือน

27 พฤษภาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยสินเชื่อใหม่ให้คนไทยมีบ้านได้แล้วจำนวน 100,000 ล้านบาท เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เกิน 1 แสนล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 5 เดือนแรกของปี ปัจจัยหลักจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ของรัฐ ส่งผลให้ประชาชนตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจว่า ณ สิ้นปี 2565 ธอส. จะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 280,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ให้คนไทยมีบ้านได้แล้วจำนวน 100,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เกิน 100,000 ล้านบาท ด้วยระยะเวลาเพียงไม่ถึง 5 เดือนแรกของปี และเป็นจำนวนที่สูงขึ้นถึง 21.17% หากเทียบกับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สะท้อนการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

การปล่อยสินเชื่อได้ในระดับสูงของธนาคาร ปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ทั้งการลดค่าจดทะเบียนการโอนและจดจำนอง การผ่อนคลายมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ทำให้ประชาชนที่มีความพร้อมด้านรายได้ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่า ณ สิ้นปี 2565 ธอส. จะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ต่ำกว่าจำนวน 280,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 226,423 ล้านบาท