ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอดีบีจัดสรรเงินหนุนรับมือโควิด เศรษฐกิจสีเขียว 22.8 พันล้านดอลล์ปี’64

เอดีบีจัดสรรเงินหนุนรับมือโควิด เศรษฐกิจสีเขียว 22.8 พันล้านดอลล์ปี’64

25 เมษายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มาภาพ: https://moderndiplomacy.eu/2019/11/18/adb-gulf-pd-sign-deal-to-build-2500-mw-power-plant-in-thailand/
มะนิลา ฟิลิปปินส์ (25 เมษายน 2565) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้จัดสรรเงินทุนในการดำเนินงานทั้งหมดถึง 22.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากแหล่งเงินทุนของเอดีบีเองในปี 2564 เพื่อช่วยให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งบการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารได้รับการเผยแพร่ในวันนี้ ในรายงานประจำปี 2564 ของเอดีบี (Annual Report 2021) ซึ่งแจกแจงว่าเอดีบีสนับสนุนประเทศสมาชิกกำลังพัฒนา ของเอดีบีอย่างไรผ่านการผสมผสานด้านการเงิน ความรู้ และความร่วมมือต่างๆ

“เอดีบีเชื่ออย่างยิ่งว่าการจัดการกับผลกระทบของการแพร่ระบาดและการสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาวนั้นไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะได้” นายมาซาสึกุ อะซาคาวา ประธานเอดีบีกล่าว “การรับมือ COVID-19 ที่ยั่งยืนของเรา จึงได้รับการวางรากฐานเพื่อการฟื้นฟูที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปี 2573”

การจัดสรรเงินทุนที่ผูกพันแล้วสำหรับการดำเนินงานมูลค่า 22.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 นั้น ประกอบด้วยเงินกู้และการค้ำประกัน เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า การลงทุนในตราสารทุน และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่มีให้กับทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน นอกจากนี้ เอดีบียังสามารถระดมเงินทุนร่วมได้สูงถึง 12.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เอดีบีได้จัดสรรเงินทุน 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 59 จากงบประมาณที่ผูกพันแล้วทั้งมหดในปี 2564 เพื่อใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม การจัดสรรเงินทุนในด้านอื่นๆ เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านสุขภาพ ยังจะช่วยฟื้นฟูภูมิภาคนี้ในระยะยาวหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง

เงินสนับสนุนของธนาคารในการรับมือการแพร่ระบาดจำนวน 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการจัดสรรงบที่สามารถเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วให้กับรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างและจัดการกับความยั่งยืนของหนี้ที่เกิดขึ้น เงินสนับสนุนดังกล่าวยังรวมถึงการให้กู้ยืมตามนโยบาย (policy-based lending) ซึ่งมีมูลค่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ การให้กู้ยืมภายใต้ COVID-19 Pandemic Response Option มูลค่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือในการรับมือการแพร่ระบาด เอดีบีได้จัดสรรงบที่ผูกพันแล้วจำนวน 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดหาและส่งมอบวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ประเทศสมาชิกกำลังพัฒนา ธนาคารยังได้จัดสรรเงินจำนวน 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ภาคเอกชนเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไป มีการค้าไหลเวียน และทำให้ผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ พร้อมใช้งานด้วยเช่นกัน ซึ่งความรู้มากมายที่เอดีบีได้ส่งต่อให้นั้น ยังช่วยสนับสนุนแนวทางการรับมือและแผนฟื้นฟูของ COVID-19 ได้อีกด้วย

การจัดการกับความท้าทายด้านการพัฒนาในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ยังคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินงานของเอดีบีในปี 2564

“การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอาจจะชนะหรือแพ้ และเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั้น ภูมิภาคของเราจำเป็นต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำ” นายอะซาคาวา กล่าว

เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหม่ในการจัดหาเงินทุนสะสมสำหรับสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 100 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 นั้น ธนาคารได้ประกาศโครงการริเริ่มด้านการเงินที่ต่อเนื่องกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำของภูมิภาค ตัวอย่างเช่น เอดีบีได้เปิดตัวกลไกการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (Energy Transition Mechanism) ที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นเงินทุนในการเลิกใช้สินทรัพย์พลังงานถ่านหินก่อนกำหนด อีกทั้งเพิ่มมาตรการในการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนให้มีมากขึ้น และต้องทำให้แน่ใจได้ด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ยุติธรรมและราคาไม่แพง

การจัดสรรเงินทุนที่ผูกพันแล้วในปี 2564 ของเอดีบีทั้งหมดนั้น ครอบคลุมถึงปัจจัยสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อสตรีและเด็กหญิงอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารยังได้เพิ่มความพยายามช่วยเหลือรัฐบาลในการระดมทรัพยากรทางการเงินภายในประเทศที่จำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรวมถึงการเปิดตัวศูนย์กลางภาษีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Tax Hub) ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนด้านภาษีและการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งภูมิภาค

งบประมาณที่ผูกพันแล้วของเอดีบีในปี 2564 ได้รับเงินทุนมาจากโครงการกู้ยืมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองจากที่เคยมีมา โดยระดมทุนได้สูงถึง 35.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านตลาดทุน และเอดีบียังขายพันธบัตรได้มากเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว อีกทั้งได้ออกพันธบัตรเพื่อการศึกษาและพันธบัตรสีฟ้าเพื่อสุขภาวะทางทะเลเป็นครั้งแรกด้วย

รายงานประจำปียังให้รายละเอียดที่ต่อเนื่องกันของการปฏิรูปภายใน ในด้านต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า เอดีบีนั้นมีทักษะ วัฒนธรรม แบบแผน และเครื่องมือที่เหมาะสมในการบรรลุพันธกิจ

รายงานประจำปี 2021 ของเอดีบีเป็นในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีเนื้อหาและสื่อมากมายหลากหลายแบบ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.adb.org/ar2021/digital

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยังยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค