ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สกพอ.ชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการ EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท

สกพอ.ชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการ EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท

4 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

สกพอ.ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแชร์ไอเดียใน “โครงการ EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มี.ค.2565 ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย รับทุนการศึกษาทีมะ 30,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “สกพอ.” ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 15-25 ปี เข้าร่วม “โครงการ EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” เพื่อสร้างสรรค์สื่อ Content ในจังหวัดชลบุรี กับสุดยอด 5 โจทก์นวัตกรรม ชิงทุนการศึกษาทีมละ 30,000 บาท และเป็นบุคคลต้นแบบในการพัฒนาบ้านเกิด ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงโครงการพัฒนาต่างๆของ สกพอ. รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงสำคัญ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่วงกว้าง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนา และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างยั่งยืน

โดยผู้สมัครใน “โครงการ EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” จะมีโอกาสเข้าร่วมอบรม และร่วมกิจกรรม workshop กับวิทยากรชื่อดัง ‘โหน่ง’ วงศ์ทะนง ชัยณรงค์สิงห์ อดีตผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day ผู้ก่อตั้ง The Standard พร้อมด้วย ‘หมู’ ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง ที่จะมาบอกเล่าเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อแบบมืออาชีพ และการเล่าเรื่องอย่างไร ให้โดนใจ เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ Content ของคุณมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นบุคคลต้นแบบในการพัฒนาบ้านเกิด สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 30,000 บาท พร้อมจัดทำ Content ตาม 5 โจทย์นวัตกรรม ได้แก่

    1. 5G & EV in Future-Tech เทคโนโลยี 5G และ EV แห่งโลกอนาคต
    2. Precision Medicine เทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ
    3. Green Building อาคารสีเขียว
    4. Smart Agriculture เกษตรกรรมอัจฉริยะ
    5. Local Waste Management การจัดการขยะชุมชน

สำหรับผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 มีนาคม 2565 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/eecforfuture/home