ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โออาร์ มอบ TOgetheR Box แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย

โออาร์ มอบ TOgetheR Box แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย

2 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันพระโขนง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบ TOgetheR Box จำนวน 300 กล่อง แก่ พ.ญ.อลิศรา ทัตตากร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณะภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่พักรักษาอาการอยู่ที่พักอาศัย (Home Isolation) ในพื้นที่ที่มีคลังปิโตรเลียมของโออาร์ตั้งอยู่

โออาร์ พร้อมสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตลอดจนโรคโควิด-19 สอดคล้องกับแนวทางในการทำธุรกิจของ โออาร์ ที่ให้ความสำคัญกับการเกื้อกูลสังคม เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ป้ายคำ :