ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > OR เผยผลงานปี 2564 โตกว่าปีที่แล้ว พร้อมมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

OR เผยผลงานปี 2564 โตกว่าปีที่แล้ว พร้อมมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

21 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

พีทีที สเตชั่น

OR เผยผลประกอบการปี 2564 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11,474 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.5% แม้ในไตรมาส 4 อัตรากำไรในกลุ่มธุรกิจ Mobility จะอ่อนตัวลงจากภาวะกดดันในการปรับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการ แต่ในไตรมาส 4 กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ยังคงแข็งแกร่ง และในปี 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงผลการดำเนินการปี 2564 มีรายได้ขายและบริการ 511,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.4% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 11,474 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,683 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.5% ทั้งจากรายได้ขายและบริการ และ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2564 ที่อัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 28 เมษายน 2565 และในปี 2564 OR ได้ปรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตของธุรกิจ พร้อมกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม OR จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth”

นอกจากนี้ได้กำหนดพันธกิจใหม่เพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตร่วมกัน โดยผ่านการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน คือ

  • การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility)
  • การมุ่งมั่นสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles)
  • การขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Global Market)
  • การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับ OR (OR Innovation)

โดยภาพรวมผลการดำเนินงาน กลุ่มธุรกิจ Mobility ดีขึ้นจากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันจะปรับลดลง 5.1% ผลการดำเนินงานของ กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากการมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศไทยในบางช่วงของปี สำหรับ กลุ่มธุรกิจ Global มีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง โดยหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดในบางประเทศ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่แล้ว EBITDA ในไตรมาส 4 จำนวน 4,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.1% โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ที่เพิ่มขึ้นกว่า 46.0% สำหรับกลุ่มธุรกิจ Mobility เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรอ่อนตัวลงจากภาวะกดดันในการปรับราคาขายหน้าสถานีบริการในช่วงราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาคประชาชน ส่วนกลุ่มธุรกิจ Global ปรับตัวลดลง 23.1% ส่วนภาพรวมของค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น 28.9%

ในปี 2564 ที่ผ่านมา OR ได้เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก โรงงานผลิตผงผสมเครื่องดื่ม Café Amazon และโรงงานผลิตเบเกอรี่ Café Amazon ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน รวมทั้งได้ลงทุนเพื่อต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Mobility & Lifestyle เพื่อตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร อาทิ การขยายการให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า EV Station PluZ ทั้งในและนอก PTT Station การเข้าลงทุนใน บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด และบริษัท คามุ คามุ จำกัด

อีกทั้งยังมีการร่วมกับ บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง “Orbit Digital” เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือการร่วมกับ 500 Tuktuks ในการจัดตั้งกองทุน ORZON Ventures เพื่อส่งเสริม Start-up ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ OR เป็นต้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง OR ในฐานะบริษัทของคนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาความเดือนร้อนของคนไทย โดยได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมชุมชนผ่าน โครงการส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน #ORStayStrongTogether อย่างต่อเนื่อง และได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าเป็นจำนวนกว่า 320 ล้านบาท โดยได้ช่วยเหลือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน และ LPG รวมถึงร้านค้าก๊าซหุงต้ม และลดการจัดเก็บค่า Royalty fee และ Marketing fee รวมทั้งลดอัตราค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการร้านเช่า เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME รักษาการจ้างงาน และสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 OR ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกับสังคมชุมชน (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงาน (Performance) โดยการใช้จุดแข็งด้าน Physical Platform อาทิ PTT Station ร้าน Cafe Amazon ในทำเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศและในต่างประเทศ ควบคู่กับ Digital Platform เช่น ระบบ Loyalty Program การชำระเงินผ่าน Digital Payment รวมกับความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารงานอย่างมืออาชีพ และความเชื่อถือทั้งจากคู่ค้าและลูกค้าที่มีต่อ OR มาอย่างยาวนาน เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการในทุกขนาดเติบโตไปพร้อมกัน (Inclusive Growth)

กลุ่มธุรกิจ Mobility จะมุ่งรักษาสถานะความเป็นผู้นำในประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปเป็นธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน (Energy Solution Ecosystem) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นสู่การใช้พลังงานสะอาด

กลุ่มธุรกิจ Lifestyle มุ่งรักษาความเป็นผู้นำในตลาดร้านกาแฟ รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึง Start-up ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ OR เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

กลุ่มธุรกิจ Global มุ่งขยายฐานการดำเนินธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยใช้ประโยชน์จากแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจของ OR ผสมผสานและปรับผลิตภัณฑ์ของ OR ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละประเทศ (Localization)

กลุ่มธุรกิจ OR Innovation OR มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจที่แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพที่ OR มีอยู่ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ในการร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างตลาดใหม่และธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับ OR (OR Innovation) ซึ่งจะทำให้ OR เติบโตไปพร้อมกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

……

OR Reveals Its Performance of 2021, a Greater Growth Compared to Last Year,Targeting to Materialize the Vision and Identify Opportunities for Inclusive Growth

OR revealed its 2021 performance with net profit 11,474 million baht, or an increase of 30.5%. Even though profit margins in the mobility segment weakened due to downward pressure on oil price adjustments at service stations during the fourth quarter, lifestyle segment remained strong. In 2021, OR set a new vision to be “Empowering All Toward Inclusive Growth.”

Ms. Jiraphon Kawswat, Chief Executive Officer and President, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, or OR, revealed the performance of 2021. The Company recorded total sales and services in the amount of 511,799 million baht, representing an increase of 19.4% from the previous year, with a net profit of 11,474 million baht, an increase of 2,683 million baht from the same period of last year, or a rise of 30.5%, contributed by both a higher sales and service revenue and a greater EBITDA. The Board of Directors’ meeting has approved to propose the payment of remaining dividend for the Company’s operating results for the second half of 2021 at the rate of 0.19 baht per share, which will be paid on April 28, 2022. In 2021, OR adjusted its direction to thrive business along with public and environmental growth. The Company has set out a new vision “Empowering All Toward Inclusive Growth” and defined a new mission for inclusive growth through 4 business areas: strengthening the integrated energy business for Seamless Mobility; being determined to create a comprehensive lifestyle choice to resonate with All Lifestyles; broadening the business base for success and recognition in the Global Market; and solving social and environmental issues through OR Innovation. The overall performance of the mobility segment was improved due to a rise in average gross profit per liter even though the oil product sales volume declined by 5.1% while the performance of the lifestyle segment slightly dropped as a result of strict measures to control the spread of COVID-19 with lockdowns throughout Thailand at certain times of the year. For the global segment, its performance shrank, mainly because of stringent control measures implemented to tackle the virus in some countries. However, when comparing the performance of this quarter to that of the previous one, EBITDA in the 4th quarter amounted to 4,418 million baht, an increase of 367 million baht, or 9.1%, the major contributor of which was the lifestyle segment that grew by up to 46.0%. For the mobility business group, there was a slight improvement thanks to a higher sales volume. Meanwhile, profit margins softened due to OR’s initiative to alleviate the burden on consumers through retail oil price adjustments as the global oil prices surged. The global business segment decreased by 23.1% while the overall operating expenses rose by 28.9%.

In 2021, OR launched a distribution center for retail businesses, a central bakery and a dry-mix powder plant in Phra Nakhon Si Ayutthaya, to enhance business potentials of Café Amazon. Moreover, it invested in expanding and strengthening businesses related to mobility & lifestyle to comprehensively touch specific requirements of all consumers; for example, expanding EV charging station ‘PluZ’ to locate either inside or outside PTT stations, acquiring shares in Pluk Phak Praw Rak Mae Co., Ltd., Imsub Global Cuisine Co., Ltd., and Kamu Kamu Co., Ltd. In addition, in collaboration with Bluebik Group Public Co., Ltd., OR established “Orbit Digital” to strengthen organizational capabilities with technology and innovations to generate added value and identify new business opportunities. It also joined forces with 500 Tuktuks to form ORZON Ventures to empower startups, unlocking their growth potential and aligning them with OR’s strategies, etc. In addition, based on the escalating situation of the COVID-19 outbreak, OR, as a Thai company, has taken part in easing the suffering of Thai people by launching a project to invariably support communities through #ORStayStrongTogether. Measures were implemented to assist partners, totaling over 320 million baht, alleviating the expenses of both oil and LPG station dealers, including LPG stores, while also reducing royalty and marketing fees, as well as offering rent discounts for tenants to help SMEs restrain their workers and survive this crisis together.

As for 2022, OR remains committed to performing the business with a focus on creating growth opportunities together with the community (People) and the environment (Planet), accompanying business results (Performance) by leveraging its strength of physical platform, such as PTT Station and Café Amazon located in high potential areas throughout Thailand and overseas, in combination with its digital platform such as loyalty program, digitized payments, underpinned by marketing expertise, professional management, and trust the partners and customers have had towards the brand for a long time. The commitment was aimed at passing on opportunities for entrepreneurs of all sizes to achieve inclusive growth. The mobility segment has actively maintained Thailand’s leading position in oil-related businesses and expanded the scope of business into the Energy Solution Ecosystem to meet the needs of consumers for green energy. For the lifestyle segment, OR was determined to secure its leading position in the coffee shop industry, as well as acquiring new business partners and startups that project potential to grow and reflect OR’s strategies in creating encompassing lifestyle choices to touch every preference under the roof of the global business group. It aimed to expand the business base to the global arena, benefiting from the advantages of recognized brands, OR’s business expertise, combining and localizing OR’s products to suit specific preferences of each country’s market. For OR Innovation, it focused on building a business that addresses social and environmental problems using the OR’s existing potentials, complemented by those of partners, to break down problems while also creating new markets and new businesses along the way to attain OR Innovation that enabled OR to grow sustainably together with the people and the environment.