ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทย เตรียมขาย IPO “Alibaba DR” ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้

กรุงไทย เตรียมขาย IPO “Alibaba DR” ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้

4 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรุงไทย” ยกระดับการลงทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ “DR” อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “Alibaba DR” เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่าน บล.กรุงไทย ซีมิโก้-บล.ฟินันเซีย ไซรัส ตั้งแต่ 14 – 17 กุมภาพันธ์นี้ แนะนักลงทุนเปิดบัญชี-จองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออมและการลงทุน ล่าสุด เตรียมออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Alibaba DR) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการอ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่างอาลีบาบา ชู 3 จุดเด่น ลงทุนง่าย เปิดโอกาสการลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพียง 1 หน่วย ทั้งนี้ จะทำการเปิดจองซื้อ IPO ต่อประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตั้งราคาเสนอขายที่หน่วยละ 4 – 8 บาท ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถทำการจองซื้อได้ผ่านผู้จัดจำหน่าย 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหน่วยละ 8 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อ 8 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยธนาคารจะประกาศราคาจองซื้อสุดท้าย (Final Price) ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ธนาคารต่อไป

“การออกและเสนอขาย Alibaba DR ครั้งนี้ นับเป็นการลดข้อจำกัดการลงทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพราะ DR สามารถลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ทันที ซื้อขายในตลาดฯ ขั้นต่ำเพียง 1 หน่วยและซื้อขายเป็นเงินบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้สะดวกและรวดเร็วผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนหุ้นทั่วไป โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ”นายรวินทร์ กล่าว

สำหรับการจองซื้อ IPO จะมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำเป็นไปตามที่บล.แต่ละรายกำหนด นอกจากนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงอย่างอาลีบาบาถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านอีคอมเมิร์ซ และมีธุรกิจในเครือหลากหลาย อาทิ Cloud Computing ธุรกิจการเงิน (Alipay) ธุรกิจสื่อมีเดียและความบันเทิง (Youku) และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Cainiao) ทั้งนี้ Alibaba ยังเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีการวัดผลการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution ที่พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด แนะนำผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ สามารถเตรียมความพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน WealthMe แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นออนไลน์แอปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ช่วยให้อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร และประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้นักลงทุนสามารถแสดงความสนใจลงทุนใน Alibaba DR ผ่านเว็บไซต์www.ktzmico.com/th/iporegisterตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือโทร. 02-695-5559/02-695-5555

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดรับจองซื้อขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนการจองซื้อสูงสุด ตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถจองซื้อได้ง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน คือ 1. “เปิดบัญชีออนไลน์เพื่อจองซื้อ” โดยไม่ใช้เอกสารได้ภายใน 8 นาที (ไม่เว้นวันหยุด) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 2. ทำการ “จองซื้อ” พร้อมยืนยันการจองผ่านออนไลน์ที่มีความสะดวก และรวดเร็วได้ที่www.finansiahero.com หรือ www.fnsyrus.com/baba80 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-782-2400

ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือDR ที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “Alibaba DR” ให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลัก 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยนักลงทุนรายย่อยที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111

…….

Krungthai ready to offer “Alibaba DR” investing in global tech company on 14 – 17 Feb

Krungthai is set to upgrade foreign stock investment with “Alibaba DR”, a depositary receipt (DR) representing shares of a global tech company. The IPO subscription for retail investors will be available via Krungthai Zmico Securities and Finansia Syrus Securities on 14 – 17 February 2022. It is highly advisable to open a trading account and subscribe to the DR via online channels to minimize the risk of contracting Covid-19.

Rawin Boonyanusasna, Senior Executive Vice President, Head of Global Markets Group at Krungthai Bank, said Krungthai Bank has always been highly committed to developing financial products and services that cover all diverse needs of customers, including the needs relating to savings and investment. It is now ready to issue a depositary receipt representing the stock of Alibaba Group Holding Limited or Alibaba DR, which is the first DR in Thailand to represent the stock of a leading global tech company like Alibaba. Its three main advantages are how simple it is to make investment with the DR, how it opens up the opportunity to invest in a global tech company, and the fact that the DR will be traded in the Stock Exchange of Thailand in Thai Baht with the minimum trading amount of only 1 DR. The IPO subscription will be available for retail investors on 14 – 17 February 2022 at 12:00 pm (midday). The offering price will be between 4 – 8 Baht per DR. Interested investors can apply for subscription with the two underwriters: Krungthai Zmico Securities Company Limited and Finansia Syrus Securities Public Company Limited.

Subscribers will have to pay the full subscription price of 8 Baht per DR upfront. If the final price is different from the subscription price, the difference will be returned to the investors according to the details prescribed in the prospectus. The final price will be announced on Krungthai Bank’s website.

“The issuance and offering of Alibaba DR eliminates several limitations on foreign stock trading faced by Thai investors, especially its accessibility, because they can make investment in foreign stocks using the local trading account they already have. The minimum trading amount in the stock exchange is only 1 DR and it is traded in Thai Baht, allowing Thai investors, especially retail investors, to easily and conveniently invest in foreign shares through the Stock Exchange of Thailand just like trading local shares, without having to open an offshore trading account.”

For the IPO, the minimum subscription will be as prescribed by each underwriter. The represented stock, Alibaba, is a global tech company and a leader in e-commerce with subsidiaries in a wide range of businesses including cloud computing, financial service (Alipay), media and entertainment (Youku) and logistics (Cainiao). Furthermore, Alibaba reports environmental, social and governance (ESG) impacts and satisfies ESG criteria. Therefore, this is in alignment with the bank’s mission to take into account all stakeholders when operating its business and fortifies the bank’s position as a leading ESG financial solution provider that seeks to tackle global challenges.

Krungthai Zmico Securities advises investors who do not have a Krungthai Zmico trading account to prepare for the subscription by opening an online account in WealthMe mobile application. The account opening process is quick, convenient and it requires no paper submission, eliminating the need to physically visit the company to open an account. Investors can express their interest in Alibaba DR at https://www.ktzmico.com/th/iporegister on 7 – 17 February 2022 at 12:00 pm. For more information, please contact your account manager or call 02-695-5559 and 02-695-5555.

Finansia Syrus Securities offers the DR with minimum subscription as prescribed by the bank and has no maximum limit for the subscription. Investors can complete the subscription in two simple steps: 1) opening an online account for the subscription which requires no paper submission and takes only 8 minutes (online account opening is also available on weekends) by 13 February 2022; 2) subscribing and confirm the subscription online at https://www.finansiahero.com or https://www.fnsyrus.com/baba80 from 14 February 2022 at 08:30 am to 17 February 2022 at 12:00 pm. For more information, please contact 02-782-2400.

Alibaba DR will be offered through IPO by two main underwriters: Krungthai Zmico Securities Company Limited and Finansia Syrus Securities Public Company Limited. Retail investors who are interested can visit any Krungthai branch or contact Krungthai Contact Center at 02-111-1111 for more information.