ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย MOU สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมเทคโนโลยี

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย MOU สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมเทคโนโลยี

28 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ลงนาม MOU ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย ดำเนินโครงการระบบรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2565) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารพาณิชย์ และ ธนาคารของรัฐ ในการดำเนิน “โครงการระบบรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสอดคล้องกับรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในฐานะประธานกรรมการ สงร. กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับสถาบันการเงิน ในการช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงมีส่วนร่วมในการยับยั้งการกระทำความผิดของอาชญากร และสนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบเครือข่ายของผู้กระทำความผิดที่อาศัยธนาคารเป็นเครื่องมือในการโอนเงินผ่านระบบบัญชีของธนาคาร เพื่อให้เกิดผลในการจับกุมผู้กระทำความผิดต่อไป ขณะเดียวกันสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิกทุกแห่ง ยังพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทันป้องกันการถูกหลอกลวงจากอาชญากร เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สัมฤทธิ์ผลมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิก ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พร้อมร่วมมือกันในครั้งนี้ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ