ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอดีบีพัฒนาต้นแบบ ระบบการทำธุรกรรม หลักทรัพย์ข้ามพรมแดนบนบล็อคเชน

เอดีบีพัฒนาต้นแบบ ระบบการทำธุรกรรม หลักทรัพย์ข้ามพรมแดนบนบล็อคเชน

26 มกราคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มาภาพ: https://moderndiplomacy.eu/2019/11/18/adb-gulf-pd-sign-deal-to-build-2500-mw-power-plant-in-thailand/

มะนิลา ฟิลิปปินส์ (26 มกราคม 2565) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือเอดีบี ได้เปิดตัวโครงการเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนในเอเชียและแปซิฟิกให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน

เอดีบีจะทำงานร่วมกับบริษัทบล็อคเชนชั้นนำเพื่อพยายามพัฒนาวิธีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างธนาคารกลางและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน+3) ภายใต้เครือข่ายบล็อคเชนในภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วยอาเซียน รวมทั้ง ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี

การเชื่อมต่อสถาบันต่างๆ โดยตรงภายในเครือข่ายบล็อคเชนนั้น สามารถช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมและลดความเสี่ยงในการชำระบัญชีที่อาจเกิดจากการที่หลักทรัพย์จะไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ ในปัจจุบัน การทำธุรกรรมหลักทรัพย์ข้ามพแดนในภูมิภาคอาเซียน+3 นั้น ดำเนินการผ่านเครือข่ายผู้รับฝากทรัพย์สินและธนาคารตัวแทนทั่วโลก โดยดำเนินการผ่านศูนย์กลางระดับโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป เป็นผลให้การชำระเงินธุรกรรมภายในภูมิภาคในอาเซียน+3 นั้นใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน เนื่องจากความแตกต่างของเวลาและชั่วโมงทำการที่แตกต่างกันของตลาดซื้อขายภายในเขตเวลาเดียวกัน

โครงการนี้จะดำเนินการใน 2 ขั้นตอนคือ: ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 และขั้นตอนการสร้างต้นแบบตามที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่สองของปี 2565 โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสมาชิกอาเซียน+3 และสมาชิกของ Cross-Border Settlement Infrastructure Forum of the Asian Bond Markets Initiative ซึ่งประกอบด้วยธนาคารกลางและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จากทั่วทั้งภูมิภาคจะหารือถึงผลของการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกัน

เอดีบีกำลังทำงานร่วมกับบริษัท ConsenSys, Fujitsu, R3 และ Soramitsu ในโครงการนี้ โดยจะทำการตรวจสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบและความเป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกัน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน Digital Innovation Sandbox ของเอดีบี ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือสำหรับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค