ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ไปรษณีย์ไทย” เปิดตัวตราประทับ-ปณ.รัฐสภาโฉมใหม่ “ชวน หลีกภัย” ออกแบบ

“ไปรษณีย์ไทย” เปิดตัวตราประทับ-ปณ.รัฐสภาโฉมใหม่ “ชวน หลีกภัย” ออกแบบ

8 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไปรษณีย์ไทย” เปิดตัวตราประทับ ปณ.รัฐสภาโฉมใหม่ ออกแบบโดย “ชวน หลีกภัย”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวตราประจำวันดีไซน์ใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติในการออกแบบโดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สำหรับใช้ประทับบนไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภทที่ฝากส่งจากไปรษณีย์รัฐสภาเป็นพิเศษเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

นายกำพุธ อยู่คง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้บริการส่งไปรษณียภัณฑ์ในพื้นที่ของรัฐสภาเป็นเวลากว่า 27 ปี และได้ย้ายที่ทำการไปรษณีย์รัฐสภาจากอาคารรัฐสภาเดิมมายังสัปปายะสภาสถาน ซึ่งในโอกาสพิเศษนี้ ไปรษณีย์ไทย จึงได้จัดทำตราประจำวันที่ออกแบบใหม่ โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อใช้ประทับบนไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภทที่ฝากส่งจากไปรษณีย์รัฐสภา ซึ่งตราประจำวันใหม่นี้จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

นายกำพุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตราประจำวันที่ออกแบบโดย นายชวน หลีกภัย เป็นสัญลักษณ์ที่ถอดแบบมาจาก “พานแว่นฟ้า” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทย ล้อมรอบด้วยคำว่า THE NATIONAL ASSEMBLY OF THAILAND เพื่อให้เหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสภา พร้อมทั้งแสดงรหัสไปรษณีย์ และวันที่ที่ได้ฝากส่ง ประทับบนตราไปรษณียากร เพื่อเป็นหลักฐานในการฝากส่งของผู้ใช้บริการไปรษณีย์

อนึ่ง ตราประจำวันของไปรษณีย์ไทยนั้น เริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์สยาม โดยเป็นการตีตราประทับลงวันที่ฝากส่งจดหมายบนดวงตราไปรษณียากร เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการได้มีการชำระค่าบริการฝากส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตราประจำวันจะมีการระบุวันที่ใช้บริการฝากส่งจดหมาย พร้อมชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานในการฝากส่งของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ โดยตราประจำวันจะมีรูปแบบเดียวกันและใช้งานเหมือนกันทั่วประเทศ

ส่วนตราประจำวันไปรษณีย์รัฐสภานั้น ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรัฐสภา – ปทฝ.รัฐสภา จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง การสื่อสารแห่งประเทศไทย ที่ 19/2537 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ตั้งอยู่ภายในอาคารรัฐสภา เลขที่ 16 ถ.อู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ อยู่ในการกำกับดูแลของ ปณศ.ดุสิต กำหนดให้ใช้รหัสไปรษณีย์ – 10305 และอักษรโรมัน – NATIONAL ASSEMBLY

ต่อมาในปี 2548 คณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ร่วมกัน จัดงานในวาระรำลึก 73 ปี พิธีฉลองรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้กำหนดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ราษฎรสยาม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2475 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2548 ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา 1 โดยกิจกรรมที่เป็นสีสันของงานในครั้งนั้น คือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ปณท จัดทำไปรษณียบัตรเพื่อจำหน่ายเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่สนใจ และมีการจัดสร้างตราประทับไปรษณีย์รัฐสภา ขึ้นเป็นพิเศษแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับใช้ประทับเป็นที่ระลึกกับไปรษณียภัณฑ์ ทุกประเภทที่ฝากส่งจากที่ทำการไปรษณีย์รัฐสภา

สำหรับตราประจำวันทั่วไป (พิเศษ) ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นใหม่ 3 หมายเลข ได้นำมาใช้ทดแทนตราประจำวัน 3 หมายเลขเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2537 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ตราประจำวันที่จัดสร้างใหม่จะมีภาพตราสัญลักษณ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปรากฏเป็นรอยประทับอยู่ข้างใต้วันที่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2548