ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุน “กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด” จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุน “กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด” จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

2 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน พร้อมด้วย รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร และ ตรีวิทย์ วังวรวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด 1,000,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยชีวิตผู้ป่วยและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ และ ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19