ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

13 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถนำรถจักรยานยนต์ เข้ารับบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น “ฟรี” (ไม่คิดค่าบริการ) ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน

โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อรถจักรยานยนต์ปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 โดยได้ร่วมกับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษาให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 250 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ “ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดจุดบริการได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”

เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากการเตรียมความพร้อมของตัวรถด้วยการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางแล้ว ต้องอย่าลืมตรวจสอบการมีประกันภัย พ.ร.บ.ของรถ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งในหลายเทศกาลที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.