ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ผยง ศรีวณิช” รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563

“ผยง ศรีวณิช” รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563

25 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี 2563” ของวารสารการเงินธนาคาร แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ด้วยคุณสมบัติการเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับองค์กร รับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดเป็นที่ประจักษ์ชัดในปี 2563 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม

นอกจากนี้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการภาครัฐ ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ด้วยบริการ “ G-Wallet” ส่งต่อมาตรการภาครัฐถึงมือประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ ม.33 เรารักกัน และยิ่งใช้ยิ่งได้ ปฏิวัติการลงทุนของประเทศ ทั้งการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล ผ่านบริการ “วอลเล็ต สบม.” บริการซื้อขายหุ้นกู้ดิจิทัลภาคเอกชน และการซื้อขายทองคำออนไลน์ครบวงจรผ่าน “Gold Wallet” อีกทั้งยังพัฒนากระเป๋าตังสุขภาพ (Health Wallet) เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษาด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บนแอปเป๋าตังฯ

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังกว่า 33 ล้านคน ผู้ใช้งาน Krungthai NEXT 13 ล้านคน ถุงเงิน 1.5 ล้านร้านค้า และ Krungthai Connext 16 ล้านคน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำทางด้าน Digital Banking ที่พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤติ