ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โออาร์ และ โอ้กะจู๋ สนับสนุนอาคารเรียนและระบบโซล่าเซลล์ รร.บ้านผีปานเหนือ จ.เชียงใหม่

โออาร์ และ โอ้กะจู๋ สนับสนุนอาคารเรียนและระบบโซล่าเซลล์ รร.บ้านผีปานเหนือ จ.เชียงใหม่

23 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ร่วมส่งมอบอาคารเรียน และระบบโซลาเซลล์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาคารศูนย์ ICT ให้แก่ นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผีปานเหนือ จ.เชียงใหม่ โดย บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ส่งมอบอาคารเรียนและสนับสนุนการสร้างห้องเรียนอาคารศูนย์ ICT ซึ่งได้จากโครงการ “กินเจอิ่มใจที่โอ้กะจู๋ ช่วยพี่อู๋สร้างห้องเรียน” มูลค่า 500,000 บาท และ โออาร์ ร่วมสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ มูลค่า 242,000 บาท เพื่อช่วยให้เด็กไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาให้ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างทัดเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมือง ถือเป็นการช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่จะเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน