ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสิกรไทย จับมือ 2 พันธมิตรปล่อยกู้ 1.1 พันลบ. หนุนธุรกิจผลิต-ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กสิกรไทย จับมือ 2 พันธมิตรปล่อยกู้ 1.1 พันลบ. หนุนธุรกิจผลิต-ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

17 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

กสิกรไทยจับมือธนาคารพัฒนาเอเชีย และกองทุนเรสปอนส์อะบิลิตี้ ร่วมปล่อยกู้ 1.1 พันล้านบาท ให้บริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อนำไปดำเนินโครงการกรีน เยลโล่ โซล่าร์ 1 ผลิต-ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก 92 โครงการ ในรูปแบบโซลาร์รูฟท็อป, โซลาร์ฟาร์ม, และ โซลาร์ลอยน้ำ เป็นกำลังการผลิตรวม 60.3 เมกะวัตต์ ให้แก่ 14 บริษัทชั้นนำ เปิดทางสู่การสร้างสังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Society) สอดรับกับกรอบแผนพลังงานชาติ มุ่งสู่พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความตกลงปารีส (Paris Agreement)

นายทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank หรือ ADB) และกองทุนเรสปอนส์ อะบิลิตี้ (responsAbility Fund หรือ rA) สนับสนุนสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในรูปแบบการปล่อยกู้ร่วม (Syndication Loan) วงเงิน 1.1 พันล้านบาท ในสัดส่วนแห่งละ 33.3% เท่ากัน เป็นระยะเวลา 13 ปี ให้แก่ โครงการกรีนเยลโล โซลาร์ 1 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก 92 โครงการ ในรูปแบบโซลาร์รูฟท็อป, โซลาร์ฟาร์ม, และ โซลาร์ลอยน้ำ เป็นกำลังการผลิตรวม 60.3 เมกะวัตต์ ให้แก่ 14 บริษัทชั้นนำ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการโซลาร์เซลล์ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นพลังงานสะอาดที่จำหน่ายในราคาประหยัดผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Private PPA) ให้แก่บริษัทผู้รับซื้อไฟฟ้า นับเป็นโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ธุรกิจของผู้รับซื้อไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ โดยเชื่อว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสามารถต่อยอดขยายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งตลาดภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต

ธนาคารกสิกรไทยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้หลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยธนาคารมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า และพร้อมสนับสนุนลูกค้าก้าวสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามที่ธนาคารได้ประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ไว้ โดยธนาคารจะสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และจะเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กระทรวงพลังงาน ที่มีแนวทางให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาด เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้ธนาคารและลูกค้าของธนาคารก้าวสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน

นายอ๊อทแมน ฮัจจิ ผู้ก่อตั้งและประธาน กรีน เยลโล่ กล่าวว่า การได้รับสนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มมากขึ้น และตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำธุรกิจดังกล่าวของ กรีน เยลโล่ อีกด้วย โดยปัจจุบันธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้ากว่า 70% ของความต้องการทั้งประเทศ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนในขณะที่ยังคงสามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าภาคธุรกิจของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน กรีน เยลโล่ ขอขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเซีย ธนาคารกสิกรไทย และกองทุนเรสปอนส์อะบิลิตี้ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้กรีน เยลโล่ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาให้กับภูมิภาคนี้

นายอองตวน เปรโดร ผู้บริหารด้านการลงทุน กองทุนเรสปอนส์อะบิลิตี้ กล่าวว่า การระดมเงินทุนสนับสนุน กรีน เยลโล่ ถือเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในพอร์ตโฟลิโอของเราในการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้าทั้งในกลุ่มพาณิชย์และกลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาค ความร่วมมือกับกรีน เยลโล่ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียนในเอเชีย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมการลงทุนของเรา

เกี่ยวกับ กรีน เยลโล่
กรีน เยลโล่ เป็นผู้นำด้านพลังงานระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส ก่อตั้งมาแล้วกว่า 14 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้กับลูกค้า

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 กรีน เยลโล่ ได้ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วมากกว่า 355 MWp และได้ลงนามในสัญญาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วกว่า 2,650 ฉบับ ที่ช่วยประหยัดพลังงานแล้วกว่า 855 GWh นอกจากนี้ กรีน เยลโล่ ยังช่วยผลิตและบริหารพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาแล้วมากกว่า 2.9 TWh อีกด้วย กรีน เยลโล่ มุ่งมั่นในการขยายการให้บริการผ่านการใช้นวัตกรรม เพื่อช่วยทั้งภาครัฐและเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบัน กรีน เยลโล่ ดำเนินกิจการใน 16 ประเทศ จาก 4 ทวีป และมีพนักงานกว่า 550 คนทั่วโลก

กรีน เยลโล่ เริ่มดำเนินธุรกิจด้านโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 และได้ดำเนินโครงการโซล่าร์เซลล์ที่ผลิตพลังงานเพื่อใช้เองไปแล้วกว่า 129 MWp ทั่วประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิ ซีพี ออลล์ (CP All), สยาม แม็คโคร (Siam Makro), รอยัล ปอร์ซเลน (Royal Porcelain), วาเลโอ (Valeo) รวมถึงผู้นำในอุตสาหกรรมชั้นนำอีกมากมาย บริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นบริษัทผู้นำในการพัฒนาโครงการระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private PPA (Power Purchase Agreement) และมีการลงทุนมากกว่า 3,000 ล้านบาท ในประเทศไทย