ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IRPC สนับสนุนการเรียนรู้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564

IRPC สนับสนุนการเรียนรู้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564

22 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธี และนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ประกอบด้วยทุนการศึกษา 27 โรงเรียน และทุนด้านวิชาชีพต่อเนื่อง 2 โรงเรียน รวม 29 โรงเรียน จำนวน 161 ทุน จำนวนเงิน 400,000 บาท

โครงการมอบทุนการศึกษาของบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาของ 5 พื้นที่ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง และตำบลนาตาขวัญ