ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครม.ไฟเขียว MOU ความเป็นกลางทางคาร์บอน ระหว่าง “สกพอ.-เทศบาลโอซากา”

ครม.ไฟเขียว MOU ความเป็นกลางทางคาร์บอน ระหว่าง “สกพอ.-เทศบาลโอซากา”

22 ธันวาคม 2021


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th

ครม. เห็นชอบ สกพอ.-เทศบาลโอซากา เซ็น MOU ความเป็นกลางทางคาร์บอน ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามถึง 31 มี.ค.68

เมื่อวันที่ 21 ธันวาค 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) กับ เทศบาลนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายของแผนดังกล่าวคือ การพัฒนาความเป็นกลางทางคาร์บอนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยจะผลักดันให้เกิดการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน เช่น แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรฐานและระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางคาร์บอนในพื้นที่อีอีซี , จัดทำและร่วมกันผลักดันให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน และแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการหารือในด้านนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายปีละ 1 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางคาร์บอน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568