ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > กทม.สั่งหน่วยงานในสังกัด ยกเลิกจัดกิจกรรมปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี

กทม.สั่งหน่วยงานในสังกัด ยกเลิกจัดกิจกรรมปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี

23 ธันวาคม 2021


ผู้ว่า กทม.สั่งหน่วยงานในสังกัด ยกเลิกกิจกรรมปีใหม่ – สวดมนต์ข้ามปี ส่วนภาคเอกชนประสงค์จัดงาน ต้องปฏิบัติตามมมาตรการป้องกันโควิดฯอย่างเคร่งครัด

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ประชุม ศบค.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 ให้สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเลิกแผนวันหยุดบางส่วนเพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron มีการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ Delta อย่างมีนัยยะสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ในประเทศไทยพบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วเช่นกัน

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย และยืนยันสายพันธุ์แล้ว 27 ราย อยู่ระหว่างการรอผล 97 ราย ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด พิจารณายกเลิกจัดงาน รวมถึงให้ยกเลิกการจัดงานปีใหม่กรุงเทพมหานคร และการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด

ส่วนภาคเอกชนที่ประสงค์จะจัดงาน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้ง COVID Free Setting การคัดกรอง การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง การจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ร่วมงานต้องมีผลการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนร่วมงาน 72 ชั่วโมง และลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่

นายเกรียงยศ กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด