ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

13 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆนี้ นายธีระชัย รัตนกมลพร ประธานบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมด้วย ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล รองประธานบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย และฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา