ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม ปตท. – กลุ่มฯ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท.ชี้ทิศทางพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม – คาดราคาน้ำมันปี’65

กลุ่ม ปตท. – กลุ่มฯ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท.ชี้ทิศทางพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม – คาดราคาน้ำมันปี’65

25 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

กลุ่ม ปตท. และกลุ่มฯ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท. “ประสานพลัง สร้างโลกที่ดีกว่า” ร่วมถ่ายทอดทิศทางพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคาดการณ์ราคาน้ำมันปี 65

ทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน กลุ่ม ปตท. (PRISM Expert) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2565 อยู่ที่ 67 – 75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2564 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดการกลายพันธุ์และกลับมาระบาดอีกครั้ง รวมถึงอุปทานในตลาดที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ 2021 The Annual Petroleum Outlook Forum ภายใต้หัวข้อ “Global Climate Action for A Better World – ประสานพลัง สร้างโลกที่ดีกว่า” ซึ่งทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของ กลุ่ม ปตท. หรือ PRISM Expert ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อนำเสนอทิศทางและแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงาน กระแสของพลังงานในอนาคต และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาคมโลกต่างจับตามอง

นายอรรถพลเปิดเผยว่า “ปี 2021 ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรมพลังงานยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความต้องการการใช้น้ำมันที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว แต่ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการควบคุมการระบาดของโควิด-19 รวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกร่วมตั้งเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ที่อาจส่งผลต่อรูปแบบการใช้พลังงานทั่วโลก และความต้องการการใช้น้ำมันที่ไม่แน่นอนนี้ ทำให้ผู้ผลิตฯ บางส่วนยังคงชะลอการผลิตและการลงทุน ส่งผลให้อุปทานไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ด้วยสภาพอากาศร้อนจัดและหนาวจัดที่เกิดในหลายประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความผันผวนของราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา

ในขณะที่ การประชุม COP26 ของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมา ปรากฏให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของนานาชาติในการร่วมกันกำหนดทิศทางประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้การเพิ่มอุณหภูมิของโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี ค.ศ. 2050 กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นส่วนสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พร้อมจัดหาพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อรักษาสมดุลและความมั่นคงทางด้านพลังงาน ให้ไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน ค.ศ. 2065 ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต”

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เผยถึงว่า “2021 The Annual Petroleum Outlook Forum” ในปีนี้เป็นการครบรอบ 10 ปี ของ The Annual Petroleum Outlook Forum ที่เกิดจากความร่วมมือของ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย กับ บริษัทกลุ่ม ปตท. เพื่อนำเสนอทิศทางราคาน้ำมันและแนวโน้มพลังงานของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้ โลกเรายังได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่ละประเทศต่างก็มีการรับมือและรูปแบบฟื้นตัวที่แตกต่างออกไป ความต้องการปริมาณพลังงานที่เริ่มกลับมาตามเศรษฐกิจโลกที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว

และมีปัจจัยที่ท้าทาย ที่ส่งผลต่อราคาและทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงาน คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรป หรือ จีน หันมาตั้งเป้าหมายและกำหนดนโยบาย ที่ช่วยแก้ปัญหา Climate Change ซึ่ง Theme ของการสัมมนาในปีนี้ “Global Climate Action for A Better World … ประสานพลัง สร้างโลกที่ดีกว่า” ก็เป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นความ ท้าทายครั้งใหม่ รวมถึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้”

การจัดงาน The Annual Petroleum Outlook Forum ดำเนินการต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555 โดยทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน หรือ “PRISM Expert” จากบริษัทในกลุ่ม ปตท. นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานอย่างเป็นประจำผ่านช่องทาง https://prism.pttgrp.com และ Facebook PRISM

……..

PTT Group together with Petroleum Refining Industry Club (FTI) joining forces to shape a better world by presenting the future of eco-friendly energy as well as oil price estimation for 2022

PTT Group’s Oil Situation Analyst Team (PRISM Expert) and Petroleum Refining Industry Club, the Federation of Thai Industries (FTI) have expected average Dubai crude oil price in 2022 to be between 67 and 75 USD per barrel, increasing from 2021, due to economic recovery in several countries around the world driving up oil consumption. Although both price and demand are continually rising, the impact of a mutation of COVID-19 virus and oil supply situations would still be considered.

Today (25 November 2021), Mr. Auttapol Rerkpiboon, President & Chief Executive Officer, PTT Public Company Limited, presided over the opening of the 2021 webinar, The Annual Petroleum Outlook Forum, on the topic “Global Climate Action for A Better World”. The seminar is co-hosted by PTT Group’s Oil Situation Analyst Team or PRISM Expert and Petroleum Refinery Industry, The Federation of Thai Industries. For the tenth successful year in a row, the forum has been held to illustrate the direction and trend of global oil prices, which are challenges in energy industry, future energy sources, and environmental concerns.

Mr. Auttapol Rerkpiboon stated that, “This year, 2021, energy business sectors still facing challenges owing to the economic impacts of the COVID-19 outbreak” Even if, oil demand shows a good sign of recovery, there are still unpredictable risks associated with either COVID-19 outbreak or global environmental regulations -carbon neutral aims and net zero greenhouse gas emission. Those risks affect global energy consumption trends and dwindle the oil production leading to insufficient amount of oil. Besides, many countries facing extreme weather also causes the price fluctuation.

While the United Nations COP26 Climate Change Conference demonstrate a resolute intention to keep an increase of global temperature 1.5 degrees Celsius by 2050. PTT Group stands ready to cooperate fully with the national energy and environmental programs. In order to ensure energy security and stability, PTT Group prepares to provide a variety of alternative energy sources under the vision “Powering Life with Future Energy and Beyond” for Thailand to achieve carbon neutrality by 2050 and net zero greenhouse gas emissions by 2065.

Mr. Bandhit Thamprajamchit Chairman of Petroleum Refining Industry Club

Mr. Bandhit Thamprajamchit Chairman of Petroleum Refining Industry Club said 2021 will be a watershed moment for The Annual Petroleum Outlook Forum. The Annual Petroleum Outlook Forum, founded by the Petroleum Refinery Industry Group in Thailand and PTT Group companies so as to consistently convey the direction of oil prices and global energy trends, is celebrating its tenth anniversary this year. Unfortunately, the planet remains facing with one of the worst pandemics. COVID-19 will continue to spread through the planet in 2021. Each country deals with it in certain strategies and has many plans to recover in different ways. Following the global economic recovery, there has been a resurgence in demand for energy.

Global environmental issues play a crucial role in forecasting oil price and directions of energy businesses. Goals and policies to tackle with climate change have been established in all countries around the world, particularly by the United States, the European Union, and China. Therefore, the theme of seminar, “Global Climate Action for a Better World,” serves as a reminder that such issues have become global problems, on which all sectors must collaborate to help protect and preserve the planet towards living habits.

PRISM Experts from PTT group companies have organized the Annual Petroleum Outlook Forum since 2012 and analyzed energy situations via channels https://prism.pttgrp.com and Facebook PRISM.