ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครั้งแรกในไทย! “กรุงไทย-ปตท.สผ.” บริหารความเสี่ยงค่าเงิน เชื่อม “ความยั่งยืน” ต่อยอดความสำเร็จหุ้นกู้ดิจิทัล

ครั้งแรกในไทย! “กรุงไทย-ปตท.สผ.” บริหารความเสี่ยงค่าเงิน เชื่อม “ความยั่งยืน” ต่อยอดความสำเร็จหุ้นกู้ดิจิทัล

8 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

“กรุงไทย” จับมือ “ปตท.สผ.” รุกต่อยอดความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. สู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามในสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน อ้างอิงผลการดำเนินงาน “ด้านความยั่งยืน” หรือ “ESG-Linked Cross Currency Swap” เป็นครั้งแรกในไทย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า กรุงไทย และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน ) หรือ ปตท.สผ. ได้ต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือในการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีประชาชนสนใจจองซื้อครบ 6,000 ล้านบาท ภายในเวลา 8 นาที 12 วินาที ไปสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Cross Currency Swap หรือ CCS) บนหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ที่มีการวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) หรือ ESG-Linked Cross Currency Swap เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญของตลาดทุนไทย ที่สนับสนุนความสำคัญด้าน ESG ให้ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน จากปัจจุบันที่ภาคการเงินมุ่งเน้นด้านการจัดหาเงินกู้เป็นหลัก เช่น การให้สินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย ESG-Linked Cross Currency Swap จะใช้เป้าหมายด้าน ESG ทั้งของธนาคารและ ปตท.สผ. เพื่อเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยของสัญญา CCS ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามดัชนีความยั่งยืนของบริษัท

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SDGs) ในหลายๆด้าน ทั้งในด้านการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนายกระดับตลาดทุนไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์บริการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ให้เป็น “Thailand Open Digital Platform” ทำให้ทุกกิจกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการใช้จ่ายโครงการภาครัฐผ่าน G-wallet สุขภาพ การศึกษา รวมถึงการออมและการลงทุน เป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย ทำรายการได้ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์เรื่อง การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยสินเชื่อที่สนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Green loan)นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแบบไร้กระดาษ เช่นหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ที่เป็นแบบ Scripless ลดการเดินทางไปสาขา ทำรายการบนแอปฯเป๋าตังได้ทันที ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยมีผู้ใช้งานกว่า 33 ล้านคน อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนได้ทั่วถึง ทั้งการลงทุนพันธบัตรวอลเล็ต สบม. ที่ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท และการลงทุนหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ที่ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท พร้อมมีระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยธนาคารพร้อมจับมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม พัฒนานวัตกรรมด้านการเงินและการลงทุนใหม่สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดโลกที่ผันผวน”

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปตท.สผ. เปิดเผยว่า การเข้าทำธุรกรรม Cross Currency Swap ของหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินให้สอดคล้องตาม Functional Currency ของบริษัทฯ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การระดมทุน ทั้งนี้การร่วมลงนามใน ESG-Linked Cross Currency Swap ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น และให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัท ปตท.สผ. จะดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

……

Krungthai – PTTEP engaged in Thailand’s first ESG-linked currency risk management; continuing the success of PTTEP digital bond

Krungthai and PTTEP further build upon their successful collaboration in the offering of PTTEP digital bond by entering into Thailand’s first ESG-linked cross currency swap agreement.

Payong Srivanich, President and CEO of Krungthai Bank, revealed that after the successful offering of PTTEP digital bond where 6 billion Baht bond was fully subscribed within 8 minutes and 12 seconds, Krungthai and PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) entered into an ESG-linked cross currency swap (CSS) contract for the PTTEP digital bond. This marks the first time in Thailand that ESG reporting is linked to cross currency swap, showcasing an important stepping stone for Thai capital market and financial sector to extend ESG principles to cover financial risk management, in addition to the current ESG operations which focus mainly on loan products such as green loans. The ESG-linked cross currency swap will link ESG goals of both Krungthai and PTTEP to the swap’s interest rate and the rate may increase or decrease depending on each company’s sustainability index.

This agreement further highlights Krungthai’s commitment to its mission, conducting business sustainably and respecting all stakeholders, as well as fortifying the bank’s position as a leading ESG financial solution provider. The bank has been relentlessly developing digital infrastructure as well as using it to improve the quality of life of Thai people and address Sustainable Development Goals (SDGs). The bank uses technology to enhance the efficiency and upgrade the Thai capital market by offering innovative products that promote economic growth. The mobile application Pao Tang, which is developed by Infinitas by Krungthai to be a Thailand open digital platform, aims to make activities relevant to all aspects of life simpler, safer, more convenient and accessible anytime, anywhere. The activities include payments under government schemes via G-Wallet and activities relating to healthcare, education, savings and investment.

The bank also puts much effort in addressing environmental issues, for example, by giving green loans and offering paperless products and services. The most recent PTTEP digital bond is scripless and could be subscribed via Pao Tang making the subscription paperless and requiring no travel to a bank branch. With over 33 million users already on Pao Tang and the app being familiar to most people, using it as a subscription channel has made investment products including 1-Baht bond and PTTEP digital bond, of which minimum subscriptions were only 100 and 1,000 Baht respectively, available and easily accessible to people of all social strata. The digital platform is also highly transparent, secure and verifiable. The bank is ready to partner with companies and organizations to develop innovative financial and investment solutions to meet the needs of different groups of customers, so that they can have diversified investment portfolios and manage their risk against fluctuations in financial markets.

Sumrid Sumneing, Executive Vice President for Finance and Accounting Group, PTTEP, said this PTTEP digital bond’s ESG-linked cross currency swap agreement is an effort to manage currency risk in alignment with the company’s functional currency and intended use of proceeds. The agreement highlights the company’s commitment to becoming a sustainable organization that promotes mutual benefits of all stakeholders and reinforces the country’s energy security.