ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สกพอ.-ปตท.ตามความคืบหน้าโครงการระเบียงผลไม้ฯ ตั้งเป้าเปิดรับ “ทุเรียนแช่แข็ง” ฤดูการผลิตปี’65

สกพอ.-ปตท.ตามความคืบหน้าโครงการระเบียงผลไม้ฯ ตั้งเป้าเปิดรับ “ทุเรียนแช่แข็ง” ฤดูการผลิตปี’65

10 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

สกพอ.จับมือปตท.-อบจ.-เกษตรจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าโครงการระเบียงผลไม้ฯ ตั้งเป้าเปิดรับ “ทุเรียนแช่แข็ง” ทันฤดูการผลิตปี’65

เมื่อวันที่ 10 พฤจิกายน 2564 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ “อีอีซี” พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.ระยอง) และ เกษตรจังหวัด ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประชุม ติดตามความพร้อมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผล จังหวัดระยอง ในโครงการความร่วมมือพัฒนาไม้ผลอย่างครบวงจร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) รวมทั้งได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ (Business model) การใช้ประโยชน์จากระบบห้องเย็น โดยจะเริ่มนำร่องจากผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการเก็บรักษา ยืดอายุผลผลิตให้มีคุณภาพ คงรสชาติเดิมได้นานขึ้น ณ ห้องประชุม สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ สกพอ. พร้อมจะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขับเคลื่อนการสร้างระบบห้องเย็นที่ทันสมัย โดยตั้งเป้าหมายให้ทันช่วงหน้าทุเรียนปี 2565 พร้อมจัดระบบสมาชิกชาวสวนผลไม้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยโครงการ EFC จะสร้างรายได้เพิ่ม 20-30% หรือ มูลค่าประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาทต่อปี คืนสู่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ พร้อมทั้งระบบห้องเย็นช่วยคงคุณภาพผลผลิต ลดปัญหาขาดแคลนและล้นตลาด ขายได้ราคาเป็นธรรม เกษตรกรไม่ถูกกดราคา ส่งออกได้มูลค่าสูง ได้รับเงินจากการขายทันที และช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ดีมั่นคงอย่างสมดุล