ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอดีบีสนับสนุน บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ออกหุ้นกู้เพื่อสังคมรายแรกในไทย ภายใต้มาตรฐานอาเซียน

เอดีบีสนับสนุน บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ออกหุ้นกู้เพื่อสังคมรายแรกในไทย ภายใต้มาตรฐานอาเซียน

17 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มาภาพ:https://www.tfg.co.th/en/sustaibability/csr/report

เอดีบีสนับสนุนหุ้นกู้เพื่อสังคมรายแรกในประเทศไทย ที่ออกโดยสถาบันนอกภาคการเงินภายใต้มาตรฐานอาเซียน

มะนิลา ฟิลิปปินส์ (17 พฤศจิกายน 2564) – บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ประเทศไทย โดยความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือเอดีบี และกองทุนเพื่อการค้ำประกันและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF) ได้เปิดตัวหุ้นกู้เพื่อสังคมเป็นรายแรกที่ออกโดยผู้ออกที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) social bond standards

หุ้นกู้เพื่อสังคมนี้ มีมูลค่ารวม 1 พันล้านบาท (หรือเทียบเท่า 30.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) และมีอายุห้าปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายใต้โครงการประสานกฎเกณฑ์การออกตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาคอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) หรือ ASEAN+3 Multicurrency Bond Issuance Framework ซึ่งอำนวยความสะดวกในการออกตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในตลาดที่เข้าร่วม โดยหุ้นกู้เพื่อสังคมดังกล่าวเปิดขายให้กับนักลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศเรียบร้อยแล้ว

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้นี้ไปให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนและ รีไฟแนนซ์โครงการและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น เอดีบีให้ความช่วยเหลือบริษัทในการระบุสินทรัพย์ โครงการ และรายจ่ายที่เข้าเกณฑ์ พัฒนากรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืน และอำนวยความสะดวกในการหารือกับผู้ตรวจสอบภายนอก

“ธุรกรรมนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่ดีว่าบริษัทเอกชนสามารถช่วยส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมได้อย่างไร” นายโกสินทร์ พึงโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของเอดีบีกล่าว “เราหวังว่าการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อสังคมนี้จะช่วยแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนสามารถมีบทบาทสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 นั้นครอบคลุมทุกภาคส่วน และนั่นคือเหตุผลที่เราสนับสนุนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้”

เอดีบีให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านความริเริ่มด้านตลาดตราสารหนี้ของภูมิภาคอาเซียน+3 หรือ ASEAN+3 Asian Bond Markets Initiative (ABMI) เพื่อช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นที่ยั่งยืนในอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (รวมเรียกว่า ASEAN+3) ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับหุ้นกู้ของบมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป นั้นสอดคล้องกับแผนงานระยะกลางปี ​​2562-2565 ของ ABMI ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) คร้ังที่ 22 ในปี 2562

การออกหุ้นกู้เพื่อสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนให้กับโครงการที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร การเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และการจ้างงาน

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค