ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ซีอีโอใหม่ ปตท.สผ เน้น “Cautious Diversified Player” ควบคู่ ESG

“มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ซีอีโอใหม่ ปตท.สผ เน้น “Cautious Diversified Player” ควบคู่ ESG

1 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

“มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ซีอีโอใหม่ ปตท.สผ เผยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์กรรับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต

​กรุงเทพฯ, 1 ตุลาคม 2564 – “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” เผยวิสัยทัศน์ในการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. คนใหม่วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) ยังเน้นเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ควบคู่กับการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปิโตรเลียม ขยายการลงทุนสู่พลังงานรูปแบบใหม่ สร้างการเติบโตระยะยาว

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต่อจากนายพงศธร ทวีสิน ซึ่งเกษียณอายุงานว่า จะยังคงเป้าหมายและต่อยอดการสร้างรากฐานการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ในระยะยาว ด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีความแข็งแกร่ง เร่งรัดการสำรวจปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติ และเร่งรัดพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งจะผลักดันแผนงานในภูมิภาคตะวันออกกลางให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ขณะเดียวกัน จะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม และขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) และการลงทุนในธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy Transition) โดยนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage หรือ CCUS) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจต้นน้ำของพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต (Future Energy) เช่น พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เชิงพานิชย์ รวมทั้งการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

“เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ผมมองว่าบทบาทของ ปตท.สผ. จะต้องเป็น Cautious Diversified Player ที่ยังคงสร้างและรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไว้ตามเป้าหมายเดิม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ขณะเดียวกัน เราพร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ซึ่งในการดำเนินการทั้งสองส่วนจะควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้ ปตท.สผ.เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายมนตรี กล่าว

นายมนตรี กล่าวต่อว่า จะยังคงสานต่อนโยบายการสร้างให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) มาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนฐานข้อมูล สามารถบริหารจัดการต้นทุน และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู่ความคล่องตัวขององค์กรและการเกิดประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว

ทั้งนี้ นายมนตรีมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมากว่า 30 ปี และร่วมงานกับ ปตท.สผ. มากกว่า 20 ปี โดยมีประสบการณ์ในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหลายประเทศ เช่น โอมาน อิหร่าน ออสเตรเลีย นอกจากนี้ นายมนตรีเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จทางธุรกิจของ ปตท.สผ. หลายด้าน เช่น การชนะการประมูลแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) การกำหนดกลยุทธ์ให้ ปตท.สผ. เน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทมีความชำนาญ (Coming Home Strategy) จนนำมาสู่การเข้าซื้อกิจการของเมอร์ฟี่ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศมาเลเซีย โดยได้มีการค้นพบศักยภาพปิโตรเลียมในหลายแหล่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งฐานการลงทุนหลักของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ ปตท.สผ. ขยายธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมาน ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของบริษัทเช่นกัน

……..

PTTEP’s newly appointed CEO Montri sets to steer business towards Future Energy

​Bangkok, 1 October 2021 – PTTEP’s new Chief Executive Officer “Montri Rawanchaikul” announced his aspiration to strengthen the core petroleum exploration and production (E&P) business, prepare for challenges and explore investment opportunities in new forms of energy for long-term growth.

Succeeding Mr. Phongsthorn Thavisin on 1 October 2021 after his predecessor’s retirement, Mr. Montri Rawanchaikul, Chief Executive Officer of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), sets the goal to further lay the groundwork for PTTEP’s long-term growth. Under his vision, the core business of petroleum exploration and production will be strengthened. The exploration activities in Southeast Asia will be accelerated with a focus on natural gas fields while the development of newly discovered fields will be expedited to increase the rate of petroleum production. The projects in the Middle East will be driven towards planned schedules.

Meanwhile, PTTEP will be prepared for the expansion into renewable energy, the Integrated Domestic Gas to Power Project (Gas to Power), and business opportunities emerging from the energy transition including carbon capture, utilization and storage (CCUS) to reduce greenhouse gas emissions, and new forms of energy (Future Energy) such as Hydrogen, which are under the feasibility study. Further expansion into technology and innovation is planned, to be executed by AI and Robotics Ventures Company Limited (ARV), a subsidiary of PTTEP.

“I envisage PTTEP as a Cautious Diversified Player as it keeps up with global trends. We must maintain the strengths of our E&P business for energy security while exploring investment opportunities in environmentally friendly energy through new technology and processes. We will execute both parts with concerns in the environment, society and corporate governance (ESG) for the stable and sustainable growth of PTTEP,” said Mr. Montri.

He added that he would proceed with the policy to enhance organizational flexibility through the implementation of digital transformation and knowledge management, to ensure data-driven decision-making, cost management and a corporate culture that prepares the organization for challenges and provides efficiency in the long run.

Mr. Montri has approximately 30 years of experience in the E&P business, more than 20 years of which are with PTTEP. He has experience with E&P activities in several countries including Oman, Iran and Australia. As an executive of PTTEP, Mr. Montri played a critical role in several successful endeavors such as the bidding for Block G1/61 (Erawan field) and Block G2/61 (Bongkot field); and the formation of “Coming Home Strategy” that earmarks investment for Southeast Asia where PTTEP has operated proficiently and led to the acquisition of Murphy Oil Corporation in Malaysia. Potential petroleum fields were successively discovered which turned Malaysia into a major investment base of PTTEP. He also played an important role in driving PTTEP’s expansion in the Middle East, to invest in the United Arab Emirates and Oman which are now PTTEP’s strategic investment destinations.