ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส.ชี้แจงกรณี Application GHB ALL ขัดข้องชั่วคราว ยืนยันเร่งแก้ไขเพื่อให้กลับมาบริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ธอส.ชี้แจงกรณี Application GHB ALL ขัดข้องชั่วคราว ยืนยันเร่งแก้ไขเพื่อให้กลับมาบริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

26 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส.ชี้แจงกรณี Application GHB ALL ขัดข้องชั่วคราว ยืนยันเร่งแก้ไขเพื่อให้กลับมาบริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งกรณีที่ในวันนี้(วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564)ระบบ Application : GHB ALL เกิดความขัดข้อง ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการ Application : GHB ALL ได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบพบว่าเกิดจากปัญหาทางเทคนิคภายหลังธนาคารพัฒนาระบบการใช้งาน ซึ่งขณะนี้ธนาคารร่วมกับบริษัทที่พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ Application : GHB ALL สามารถกลับมาให้บริการลูกค้าได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคารได้ตามปกติ อาทิ ATM, เครื่องรับชำระเงินกู้ (LRM ), เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด (QR NON CASH PAYMENT) และเครื่องรับฝากเงิน (CDM) รวมถึงชำระเงินงวดออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th กับระบบ “จ่ายค่าบ้านออนไลน์” ด้วยการสแกน QR Code ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการและยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 สามารถขอขยายระยะเวลาความช่วยเหลือต่อไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตาม “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ” โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือ GHB Buddy บน Application Line ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th

ป้ายคำ :