ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ส่งน้ำมันปันน้ำใจ..จากใจผู้บริหารบางจาก

ส่งน้ำมันปันน้ำใจ..จากใจผู้บริหารบางจาก

29 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

“ส่งน้ำมันปันน้ำใจ..จากใจผู้บริหารบางจาก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาวิกฤติโควิด-19 ผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันบางจากผ่านโครงการ “ส่งน้ำมันปันน้ำใจ..จากใจผู้บริหารบางจาก” มูลค่ารวม 676,000 บาท โดยได้ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากแก่ 34 วัด 7 มูลนิธิ 8 สถานพยาบาล 5 หน่วยงานราชการ 6 กลุ่มงานอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง สำหรับนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อาทิ รถรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อ การตรวจเชิงรุก ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบพิธีฌาปนกิจทางศาสนา ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา บางจากฯ ได้ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับโควิด-19 ไปแล้วมากกว่า 3,200,000 บาท