ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM ปันน้ำใจมอบเงินสร้างเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow-ระบบมอนิเตอร์ทางไกล

BAM ปันน้ำใจมอบเงินสร้างเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow-ระบบมอนิเตอร์ทางไกล

8 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

BAM ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19มอบเงินสมทบทุนสร้างเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคม และนายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติเพิ่มระดับออกซิเจน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง