ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เอสโซ่ เปิดตัว บัตรเครดิตเติมน้ำมันตอบโจทย์เอสเอ็มอี บริหารรายจ่ายค่าขนส่งฝ่าโควิด-19

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เอสโซ่ เปิดตัว บัตรเครดิตเติมน้ำมันตอบโจทย์เอสเอ็มอี บริหารรายจ่ายค่าขนส่งฝ่าโควิด-19

3 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เอสโซ่ เปิดตัว บัตรเครดิตเติมน้ำมันตอบโจทย์เอสเอ็มอี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารรายจ่ายค่าขนส่งฝ่าโควิด-19

กรุงเทพฯ 3 กันยายน 2564 – ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้ลูกค้า จับมือ “เอสโซ่” เปิดตัวบัตรเครดิตเติมน้ำมัน Esso Fleet Card ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ให้เติบโตต่อได้อย่างยั่งยืน

นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำเป็นต้องปรับตัวและมีการวางแผนการจัดการต้นทุนอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) พบว่ากลุ่มเอสเอ็มอีและธุรกิจในกลุ่มขนส่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทยและถือเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดรายได้รวมถึง 1 ล้านล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนต่อรายได้สูงถึง 77% โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เป็นต้นทุนของธุรกิจ คือ ค่าน้ำมันในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการให้บริการ หรือการส่งมอบผลผลิตหรือวัตถุดิบ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจแทบทุกด้านจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ธุรกิจขนส่งสินค้ายังมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลของมาตรการ work from home

ทีเอ็มบีธนชาต จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต เติมน้ำมัน Esso Fleet Card ที่ตอบโจทย์การใช้งานแก่ลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถบริหารค่าใช้จ่ายน้ำมันและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์และรถทุกชนิดเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ

นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้นำการให้บริการสถานีน้ำมันคุณภาพระดับโลก ที่มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันกว่า 700 แห่งทั่วประเทศไทย เอสโซ่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยบริหารสถานการณ์ และตอบสนองการเติบโตทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตเติมน้ำมัน Esso Fleet Card ซึ่งทางเอสโซ่มั่นใจว่า จะสามารถเพิ่มศักยภาพและช่วยผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในการบริหารต้นทุนและจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโอกาสในการใช้บริการสถานีน้ำมันเอสโซ่ได้โดยง่าย และได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำมันคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับ ที่ผ่านการกลั่นจากโรงกลั่นของเอสโซ่ในประเทศไทย พร้อมควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ด้านนางกนกพร จูฑา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า ลูกค้าเอสเอ็มอีที่ต้องจัดการเรื่องการขนส่งของธุรกิจด้วยตนเอง มักทำธุรกรรมใช้จ่าย ค่าน้ำมันผ่านเงินสด ทำให้มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเงินสดและการควบคุมพฤติกรรมพนักงานให้โปร่งใสอย่างทั่วถึง บัตรเครดิตเติมน้ำมัน Esso Fleet Card จะมาช่วยบริหารจัดการในเรื่องเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น ด้วยจุดเด่นที่สามารถให้พนักงานใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมันชำระเงินค่าน้ำมันแทนเงินสด โดยสามารถกำหนดชนิดของน้ำมันและเลขทะเบียนรถ ควบคุมการใช้น้ำมันด้วยการจำกัดวงเงิน หรือปริมาณการเติมน้ำมันต่อครั้ง รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานการใช้น้ำมันแบบออนไลน์ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการใช้งานด้วยระบบ USSD ที่สามารถสอบถามวงเงินคงเหลือแบบเรียลไทม์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมรับเครดิตแบบปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน

ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน และสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องและพร้อมเป็นพันธมิตรที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตต่อได้อย่างยั่งยืน

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบัตรน้ำมันทางธุรกิจ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.085-480-1132 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ปิดทำการวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์