เปิดโลกธรณีวิทยากับ “สมหมาย เตชวาล” เรื่องเล่าใต้ผืนดิน และการพลิกโฉม “อุทยานธรณีสตูล” ผ่านโลกออนไลน์

ร่องรอยต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นแผ่นดิน สะท้อนปรากฏการณ์ธรรมชาติในอดีต เช่น หลุมยุบ ร่องรอยดินโคลนถล่ม ความรู้ด้านธรณีช่วยเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เมื่อเข้าใจสภาพพื้นที่นำไปสู่การวางแผนการรับมือความเสี่ยงต่างๆ