ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > โออาร์ คว้ารางวัล บริษัทที่โดดเด่นด้าน IPO ที่สุดในประเทศไทย โดย ASIAMONEY

โออาร์ คว้ารางวัล บริษัทที่โดดเด่นด้าน IPO ที่สุดในประเทศไทย โดย ASIAMONEY

29 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

โออาร์ คว้ารางวัล Most Outstanding IPO in Thailand จากการคัดเลือกจาก Asia’s Outstanding Companies Poll 2021 จัดโดยนิตยสาร Asiamoney

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ตอกย้ำความภูมิใจและความสำเร็จระดับเอเชีย คว้ารางวัล บริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดด้าน IPO ในประเทศไทย (Most Outstanding IPO in Thailand) จากการคัดเลือกจาก Asia’s Outstanding Companies Poll 2021 จัดโดยนิตยสาร Asiamoney ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนระดับภูมิภาค โดยเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการธนาคาร และตัวแทนจากกลุ่มสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (RATINGS AGENCIES) รวมกว่า 1,000 ราย ร่วมลงคะแนนโหวตให้การยอมรับบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียของแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ยังผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลประกอบการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทีมผู้บริหาร ด้านความน่าเชื่อถือจากกลุ่มนักลงทุน ด้านการสร้างสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักลงทุน และด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากนักลงทุนในระดับเอเชีย และถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จของ โออาร์ ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพร้อมก้าวต่อไปเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป