ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ฟิต ออโต้ สนับสนุนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ฟิต ออโต้ สนับสนุนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

4 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ ร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 150 คัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน” #ORStayStrongTogether

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ส่งมอบการสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants แก่ นางวนิชยา ทองแนบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำหรับนำรถที่ใช้ปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants ที่ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ พร้อมบริการเปลี่ยนไส้กรองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับรถยนต์ดีเซล จำนวน 150 คัน รวมมูลค่ากว่า 85,000 บาท พร้อมด้วยสิทธิ์รับบริการตรวจเช็กรถยนต์ 35 รายการ และบริการพ่นและอบฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ เพื่อส่งมอบความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ตลอดระยะที่ผ่านมา โออาร์ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน รวมถึงดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้โครงการ ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน #ORStayStrongTogether ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ถือเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ และยังเป็นหน่วยงานหลักในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาไปส่งโรงพยาบาล หรือนำผู้ป่วยกลับไปรักษาในภูมิลำเนา โดยก่อนหน้านี้ โออาร์ ได้สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 300,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถยนต์ของจิตอาสาที่ออกปฏิบัติการ และขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมโดยร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์อีกช่องทางหนึ่ง โออาร์ มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวกับโควิด-19 ของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน