ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM BANK สนับสนุน 100 ล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์

EXIM BANK สนับสนุน 100 ล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์

16 กันยายน 2021


EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 100 ล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ ในเครือบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นำไปใช้เสริมสภาพคล่องธุรกิจบริการงานนอกชายฝั่ง วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ตามภารกิจสร้างอุตสาหกรรมของประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (เมอร์เมด) ในเครือบริษัท TTA ผู้ให้บริการงานนอกชายฝั่งและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมายาวนานกว่า 30 ปี ให้พร้อมรุกตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ดร.รักษ์เปิดเผยว่า EXIM BANK ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทเมอร์เมดภายใต้มาตรการ “สินเชื่อ Global อุ่นใจ” ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว สูงสุด 5 ปี เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการให้บริการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทเมอร์เมดเป็นผู้ประกอบการไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทน้ำมันชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง จะนำไปใช้บริหารจัดการกองเรือสนับสนุนปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง 3 ลำ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อดำเนินงานวิศวกรรมใต้ทะเลในทุกระดับน้ำซึ่งมีความซับซ้อนและท้าทาย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19

“การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับปรุงการปฏิบัติงานธุรกิจบริการด้านพาณิชยนาวี รุกตลาด New Frontier เพิ่มมากขึ้น โดยสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK ในการซ่อม สร้าง เสริมผู้ประกอบการทุกระดับในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของภาคธุรกิจและผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต” ดร.รักษ์กล่าว

……
EXIM Thailand Supports Mermaid Maritime Group, Subsea Engineering Service Provider, in Penetrating Middle East Market with Financial Liquidity Enhancement for Sustainable Business Growth

EXIM Thailand has rendered financial support in the amount of 100 million baht to Mermaid Maritime Public Company Limited in the Group of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited to boost liquidity for its subsea and offshore engineering services, which is in line with EXIM Thailand’s mission to restructure Thai industries with high value added and strengthen competitiveness of Thai entrepreneurs in the global market.

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mr. Chalermchai Mahagitsiri, President and Chief Executive Officer of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA), jointly signed a credit facility agreement worth 100 million baht at EXIM Thailand’s Head Office on September 16, 2021 to enhance liquidity for Mermaid Maritime Public Company Limited (Mermaid), a member of TTA Group and provider of subsea and offshore engineering services for more than 30 years, to be well positioned to reach out to the Middle East market.

EXIM Thailand President further said that EXIM Thailand has extended financial support to Mermaid under the “Global Oonjai Credit (Heart-warming Global Credit)” scheme, a long-term credit facility with a 5-year maximum tenor for the company’s use as working capital in providing services overseas, particularly the Middle East countries, on a consistent basis. Mermaid Group is the only Thai entrepreneur acceptable to world leading oil and gas companies, those in the Middle East in particular. The credit facility will be used for managing a fleet of 3 ships to support Mermaid Group’s offshore operations for the complex and challenging subsea engineering at all levels in various sites around the world. It will also support Thai oil and gas industry hit by oil price fluctuations amid the COVID-19 pandemic.

“EXIM Thailand’s financial support aims to enhance Thai entrepreneurs’ competitiveness with the adoption of technology and innovation to improve the operation related to provision of maritime services and penetration of new frontiers to a greater extent. This is in line with our mission to reboot, rebuild and rebalance Thai entrepreneurs at all levels in the industrial sectors in response to goods and services demand of business sectors and consumers today and beyond,” added Dr. Rak.