ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บสย.ก้าวสู่ปีที่ 2 “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” เปิดทีม กูรูหมอหนี้ ขับเคลื่อน “หมอหนี้เพื่อประชาชน”

บสย.ก้าวสู่ปีที่ 2 “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” เปิดทีม กูรูหมอหนี้ ขับเคลื่อน “หมอหนี้เพื่อประชาชน”

9 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บสย.ก้าวสู่ปีที่ 2 “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” เปิดทีม กูรูหมอหนี้ ขับเคลื่อน “หมอหนี้เพื่อประชาชน”ผ่าทางตันธุรกิจ ปรึกษาฟรี….ผ่านออนไลน์

บสย. ก้าวสู่ปีที่ 2 “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” เปิดทีม กูรูหมอหนี้ ร่วมขับเคลื่อน ”โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” ผ่าทางตันแก้หนี้ SMEs ปรึกษาฟรี พร้อมชวนผู้ประกอบธุรกิจ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th/app/doctordebt/

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จและผลงานของ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” หรือ บสย.F.A. Center ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีผู้ใช้บริการขอคำปรึกษามากกว่า 1,300 ราย สร้างการรับรู้อย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในฐานะศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนำไปสู่การขยายผลต่อเนื่องในปีที่ 2 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับ บสย. มอบให้ บสย. เป็นแกนหลักในการให้คำปรึกษา “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” เพื่อช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ที่กำลังประสบปัญหาหนี้ ต้องการแก้หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ พัฒนาธุรกิจ และขอสินเชื่อ ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” www.bot.or.th/app/doctordebt/ รับคำปรึกษาฟรี

ทั้งนี้ บสย.ยังได้เปิดตัวทีม “กูรูหมอหนี้” บสย.F.A.Center ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี จากสถาบันการเงินชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์หนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการพัฒนาธุรกิจ มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ได้แก่

1.นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs

2.นายเวทย์ นุชเจริญ อดีตประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4.นายสุเมธ มณีวัฒนา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5. นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6. ดร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

7.นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

8. นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

9.นายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ปัจจุบัน ทีมกูรูหมอหนี้ บสย. F.A. Center ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทธุรกิจหรือที่จดทะบียนนิติบุคคลที่ลง
ทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน”

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สามารถขอรับบริการปรึกษาฟรี ง่ายๆ 3 ขั้นตอนดังนี้
1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” www.bot.or.th/app/doctordebt/
2.รอนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5-7 วัน
3.รับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์หรือนัดพูดคุย

เพื่อความรวดเร็วในการขอรับคำปรึกษาผู้ลงทะเบียนควรเตรียมข้อมูล รายละเอียดของกิจการ ลักษณะธุรกิจ ปัญหาธุรกิจที่พบ ข้อมูลการเงิน อาทิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าของกิจการ ข้อมูลภาระหนี้ อัตราการผ่อน และความสามารถในการชำระปัจจุบัน เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนแล้ว ทีมงานธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดำเนินการรับข้อมูล และประสานงานกับทีมหมอหนี้ บสย. F.A. Center เพื่อนัดหมายต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 43 ราย ได้รับคำปรึกษาแล้ว จำนวน 32 ราย บริการให้คำปรึกษายอดนิยม ได้แก่ ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 24 ราย พัฒนาธุรกิจ จำนวน 6 ราย ต้องการสินเชื่อ จำนวน 2 ราย

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป หรือประชาชนที่ต้องการคำปรึกษาฟรียังสามารถใช้บริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย.F.A.Center ได้ที่ บสย.Call Center 02-890-9999 ในวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น