ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยยูเนี่ยนมอบอาหารกว่า 326,000 ชิ้น ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาชุมชนจากโควิด

ไทยยูเนี่ยนมอบอาหารกว่า 326,000 ชิ้น ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาชุมชนจากโควิด

30 สิงหาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยยูเนี่ยน บริจาคอาหารกว่า 326,000 ชิ้น ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในประเทศไทย

 • ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนระดับโลกของบริษัท ที่เรียกว่า SeaChange®
 • โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ริเริ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้คนและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้
 • ไทยยูเนี่ยนได้มีการบริจาคอาหารไปแล้วกว่า 3.3 ล้านชิ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนทั่วโลกตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19
 • ในปีนี้ บริษัทยังได้บริจาคอาหารสัตว์เลี้ยงจำนวนกว่า 78,000 กระป๋อง และอาหารสุนัขชนิดเม็ดมากกว่า 4,000 กิโลกรัม ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรสัตว์เลี้ยง และอาสาสมัครที่ดูแลสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 30 สิงหาคม 2564 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคอาหารมากกว่า 326,000 ชิ้น ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ (Thai Union Cares) ที่ดำเนินการทั่วโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

บริษัท ได้สนับสนุนอาหารให้กับหน่วยงานราชการ องค์การนอกภาครัฐ โรงพยาบาล และมูลนิธิต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนทั่วประเทศ

ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ที่เริ่มดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของการระบาด ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคอาหารไปทั่วโลกมากกว่า 3.3 ล้านชิ้น ผ่านหน่วยงานราชการ องค์การนอกภาครัฐ มูลนิธิ และโรงพยาบาล รวมถึงการบริจาคอาหารแมวเบลล็อตต้าและอาหารสุนัขมาร์โว่จำนวนมากกว่า 78,000 กระป๋อง และอาหารสุนัขชนิดเม็ดกว่า 4,000 กิโลกรัมให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรสัตว์เลี้ยง และอาสาสมัครที่ดูแลสัตว์เลี้ยง

การบริจาคของไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้

 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 240,000 กระป๋องให้กับหน่วยงานราชการได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 26,500 กระป๋อง ให้กับมูลนิธิหลายแห่ง
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 13,000 กระป๋อง และอาหารพร้อมทานแช่แข็งจำนวน 1,000 ชุด ให้กับองค์กรนอกภาครัฐต่างๆ
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 15,000 กระป๋อง และอาหารพร้อมทาน 4,700 ชุด ให้กับโรงพยาบาล และศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 12,000 กระป๋อง ให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
 • มอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 12,000 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 24,000 ขวด ให้แก่สำนักงานตำรวจนครบาล
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง จำนวน 2,400 กระป๋อง ให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระพงแช่แข็ง จำนวน 700 กิโลกรัม ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และ ORA Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม

นอกจากการบริจาคอาหารแล้ว ไทยยูเนี่ยนยังได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง จำนวน 20 เครื่อง ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) จำนวน 10,000 ชุด และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ชิ้น โดยมีมูลค่ารวม 9.2 ล้านบาท ให้กับจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด-19 รวมถึงการบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งการบริจาคเหล่านี้เป็นการสานต่อพันธกิจของไทยยูเนี่ยนในการช่วยเหลือชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินงานอยู่

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า “เราเป็นบริษัทอาหารระดับโลกที่มุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 2 เพื่อยุติความหิวโหย. เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ที่เรามี การดำเนินงานอยู่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญมากในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้”

“เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง และเราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป เพื่อทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้” นายธีรพงศ์กล่าว

……

Thai Union Donates More Than 326,000 Servings of Food Over Five Months to Support Communities Impacted by COVID-19 in Thailand

 • As part of the Company’s global sustainability strategy, SeaChange®, Thai Union is committed to supporting people and communities where it operates
 • The global Thai Union Cares program was initiated at the start of COVID-19 to support both people and animals impacted by the pandemic
 • Thai Union has now donated more than 3.3 million servings of food globally to support communities since the onset of COVID-19
 • More than 78,000 cans of pet food and more than 4,000 kilograms of hard dog food have also been donated so far this year to animal charities, pet shelters, pet organizations and pet volunteers in Thailand
 • BANGKOK – August 30, 2021 – Thai Union Group PCL donated more than 326,000 servings of food In Thailand over the five months from April to August 2021 as part of its global Thai Union Cares program to provide humanitarian assistance to local communities impacted by COVID-19.

  The donations were made to Thai government agencies, non-government organizations, hospitals and foundations in response to the resurgence of COVID-19 in Thailand, which has had a significant impact on communities across the country.

  Under the global Thai Union Cares program, which was launched at the beginning of the pandemic, the Company has donated more than 3.3 million servings of food across the world, through government agencies, non-government organizations, foundations and hospitals. The company has also donated more than 78,000 cans of Bellotta and Marvo cat and dog food – as well as more than 4,000 kilograms of hard dog food – to animal charities, pet shelters, community organizations and animal volunteers.

  Between April and August 2021, Thai Union’s donations in Thailand included:

  • 240,000 cans of SEALECT products to government agencies, including the Ministry of Labour, Ministry of Social Development and Human Security and the Medical Service Department
  • 26,500 cans of SEALECT products to a number of community foundations
  • 13,000 cans of SEALECT products and 1,000 sets of frozen ready-to-eat meal to non-government organizations
  • 15,000 cans of SEALECT products and 4,700 sets of ready-to-eat meals to local hospitals and COVID-19 vaccination centers
  • 12,000 cans of SEALECT products to local government agencies in Samut Sakhon
  • 12,000 sets of ready-to-eat meals and 24,000 bottles of water to the Metropolitan Police Bureau
  • 2,400 cans of tuna products as raw material to EXIM Bank to be used in meals that will be distributed to communities impacted by the pandemic
  • 700 kilograms of frozen seabass to the Samut Sakhon Red Cross Chapter and ORA Social Enterprise

  In addition to food servings, Thai Union has also donated 20 Hi-Flow Heated Respiratory Humidifiers, 10,000 Antigen Test Kits and 10,000 sets of Fingertip Pulse Oximeters worth THB 9.2 million to the Samut Sakhon government to support their fight against COVID-19, and THB 300,000 to the Bhumirajanagarindra Kidney Institute Hospital to support its operations. These donations continue Thai Union’s commitment to supporting those communities – both human and animal – where it operates.

  “We are a global food company committed to the United Nations Sustainable Development Goal 2 (UN SDG 2) to end hunger,” said Thiraphong Chansiri, Thai Union’s CEO. “Being able to provide healthy and nutritious products to help support those communities where we operate during this challenging time is both a responsibility and a privilege. We are always stronger together, and so we will continue to partner with the private and public sector to do everything we can to help overcome the ongoing COVID-19 pandemic,” Chansiri said.