ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > สมาคมประกันชีวิตไทยยัน พร้อมดูแลผู้เอาประกันรักษาโควิดแบบ Home Isolation

สมาคมประกันชีวิตไทยยัน พร้อมดูแลผู้เอาประกันรักษาโควิดแบบ Home Isolation

3 สิงหาคม 2021


นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2564 เรื่อง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ ได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ แบบ Community Isolation สำหรับบริษัทประกันชีวิต ว่า บริษัทประกันชีวิตพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของคปภ.และพร้อมที่จะดูแลผู้เอาประกันของบริษัทอย่างดี ทั้งการดูแลด้านความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหรือ OPD และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือ IPD ที่อนุโลมให้เป็นไปตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง หากไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รวมถึงการชดเชยรายได้

ตามประกาศของคปภ. บริษัทประกันชีวิตจะคุ้มครองทั้ง Home Isolation หรือ แบบ Community Isolation ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อ ตามเงื่อนไขหมายถึงในกรณีที่ผู้เอาประกันตรวจพบเชื้อ โดยทั่วไปตามประกาศนี้หมายถึงผู้ป่วยสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยและสามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ บนเงื่อนไขว่าแพทย์ยินยอมและผู้เอาประกันตนยินยอม

“เงื่อนไขตรงนี้สามารถเข้าเงื่อนไขการจ่ายได้ โดยที่ว่าในเบื้องต้นจ่ายจากผลประโยชน์ OPD หรือผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกก่อน หากใช้สิทธิตามผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกเต็มแล้ว และผู้ป่วยมีผลกระโยชน์ผู้ป่วยในด้วย การใช้สิทธิก็จะไปต่อที่ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน ตามตารางกรมธรรม์ ทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน”

Home Isolation เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ใช้ Home Isolation ได้ส่วน Community Isolation กระทรวงได้มีประกาศในวันที่ 24 กรกฎาคม

แนวทางปฏิบัติของผู้ป่วยตาม การอนุโลมให้คุ้มครอง Home Isolation นั้นเมื่อตรวจพบเชื้อเป็นบวกจากการตรวจหาเชื้องเองที่บ้านแล้ว ให้ผู้เอาประกันติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีว่า ตอบรับ Home Isolation หรือไม่ ซึ่งโรงพยาบาลคู่สัญญาจะมีกระบวนการลงทะเบียนชื่อผู้ป่วยเข้าระบบ Home Isolation รวมทั้งจัดให้มีแพทย์ติดต่อมาสอบถามอาการ ตามกระบวนการ บางโรงพยาบาลอาจจะให้ตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Test ซ้ำ บางแห่งให้ตรวจแบบ PCR ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงพยาบาล

ในกรณีที่ไม่มีโรงพยาบาลคู่สัญญาให้โทรไปที่ 1330 สปสช.จะลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation ให้

นายสาระกล่าวว่า บริษัประกันชีวิตไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการหาเตียงหรือสถานพยาบาลให้กับผู้ป่วยโควิดที่มีประกันโควิด การบริหารเตียงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกัน แต่การมีประกันจะช่วยแบ่งเบาผลทั้งต่อชีวิตและค่าใช้จ่าย สัญญาที่บริษัทประกันชีวิตทำกับโรงพยาบาลมานานแล้วคือ แฟ็กซ์เคลม ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือโรคอื่นในกรณีที่เข้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะมาคิดค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทประกัน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่บริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลรับรู้และมีความเข้าใจตรงกันมานานแล้ว

นายสาระกล่าวว่า บริษัทประกันชีวิตพยายามจะช่วยให้บริการในการรักษาพยาบาล หลายบริษัทคงพยายามหาทางให้ลูกค้าได้เข้าไปลงทะเบียนในระบบมากกว่า และส่วนใหญ่จะเจอปัญหาข้อจำกัดของสถานพยาบาลที่คล้ายกัน และบริษัทประกันชีวิตทุกแห่งพยายามเต็มที่กับโรงพยาบาลคู่สัญญา

บริษัทประกันชีวิตยังรับมือกับโรคอุบัติใหม่ต่อเนื่องและความคุ้มครองสุขภาพที่ผู้เอาประกันได้ซื้อกับบริษัทประกันชีวิตไว้ โดยแม้ไม่ได้เขียนเรื่องโรคโควิดไว้ แต่ให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับการอนุโลมให้คุ้มครองเพิ่มจากคปภ.

“ความคุ้มครองสุขภาพที่บริษัทประกันนำเสนอครอบคลุมโควิดอยู่แล้ว เห็นได้ว่าหลายบริษัทได้ปรับระยะเวลารอคอยด้วยจาก 30 วันเป็น 14 วัน ให้เฉพาะกับโควิด เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้คปภ.ยังอนุโลมให้ขยายความคุ้มครองไปยังเตียงสนาม รพ.สนาม รวมทั้งประกาศล่าสุดที่ครอบคลุม Home Isolation กับ Community Isolation”

บริษัทประกันชีวิตไม่ได้นำเสนอกรมธรรม์คุ้มครองโควิดโดยตรงจึงมีความคุ้มครองโควิดไม่มากนัก เพราะกรมธรรม์ที่นำเสนอได้ให้ความคุ้มครองสุขภาพมีอยู่แล้ว ในสัญญาแนบท้าย โดยสัญญาแนบท้ายคุ้มครองสุขภาพหรือ Rider ในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 7.38%

สำหรับมูลค่าการเคลมประกันโควิด ไม่สามารถบอกได้ เพราะสมาคมประกันชีวิตไทยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลการเคลมประกันโควิด แต่ได้รับการขอความร่วมมือจากคปภ. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมให้แจ้งบริษัทสมาชิกเพื่อรายงานข้อมูล