ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บสย. เร่งยกระดับ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” จ่อคิวแน่นทั้งปี ปรึกษาขอสินเชื่อ – ปรับโครงสร้างหนี้

บสย. เร่งยกระดับ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” จ่อคิวแน่นทั้งปี ปรึกษาขอสินเชื่อ – ปรับโครงสร้างหนี้

20 สิงหาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บสย. เคียงข้าง SMEs เร่งยกระดับ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” หรือ บสย. F. A. Center เป็นหน่วยงานหน้าด่าน เติมภูมิคุ้มกันธุรกิจ ช่วย SMEs ยืนได้ เผย ผลดำเนินงาน 1 ปี ให้คำปรึกษา 1,133 ราย พบ SMEs ต้องการสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาธุรกิจ

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ผลดำเนินงาน 1 ปี “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” หรือ บสย. F.A. Center ประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังขาดเงินทุนหมุนเวียน ต้องการสินเชื่อ มีปัญหาหนี้ ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ และพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถยืนต่อได้ จำนวน 1,133 ราย (ณ 31 ก.ค. 2564) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อ จำนวน 782 ราย ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจ จำนวน 200 ราย และต้องการปรับปรุงธุรกิจ จำนวน 151 ราย

ปัจจัยความสำเร็จของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs มาจากกลยุทธ์ คิดนอกกรอบ ยกระดับการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก “นายประกันสู่ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” ที่มองเห็นปัญหาร่วมกัน ผสานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วย Business Model ที่ต่างไปจากเดิม โดย บสย. ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน อดีตผู้บริหารระดับสูง ที่มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินชั้นนำ คร่ำหวอดด้านการวิเคราะห์ธุรกิจผู้ขอสินเชื่อ การจัดทำบัญชีวิเคราะห์สินเชื่อ การวางแผนการเงิน บริหารสภาพคล่อง การบริหารจัดการหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมดีไซน์ รูปแบบการให้คำปรึกษาธุรกิจแบบเชิงลึก แบบเฉพาะตัว เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังประสบปัญหากู้ยาก ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ แก้โจทย์ธุรกิจ ปัญหาขาดสภาพคล่อง ได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงและนำไปปรับปรุง วางแผนและพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไปได้ โดยศูนย์แห่งนี้ยังได้เปิดหลักสูตรอบรมด้านการเงินและธุรกิจ ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ มากกว่า 50 หลักสูตร อาทิ ด้านธุรกิจ กฎหมาย การเงิน บัญชี การเตรียมตัวกู้เงิน ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านวิกฤต อย่างมั่นใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับคำปรึกษาว่าสามารถช่วยให้ธุรกิจไปต่อได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานด้านกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน ในฐานะศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs แบบองค์รวม เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน ช่วยผู้ประกอบการแก้หนี้ได้จริง ทั้งนี้ ได้เตรียมยกระดับการให้บริการ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” โดยผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมให้คำปรึกษาแก้หนี้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ให้มากที่สุด

ผู้ประกอบธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาหนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรีกับ “บสย. F.A. Center” ที่ บสย. Call Center 0 2890 9999 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเขต บสย. ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ หรือติดตามกิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมได้ที่หมอหนี้ บสย. ที่ Line @doctor.tcg และ www.facebook.com/tcg.or.th