ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมของประเทศไทย

ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมของประเทศไทย

11 สิงหาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้า 2 รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมของไทย ได้แก่ รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Bank in Thailand) ปีที่ 13 จากนิตยสาร Euromoney (ประเทศอังกฤษ) และรางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Domestic Bank) ปีที่ 13 จากนิตยสาร The Asset (เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง) สะท้อนความสามารถในการบริหารองค์กรอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 และการปรับตัวไปสู่ธุรกิจดิจิทัล

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การได้รับ 2 รางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ของธนาคารไทยพาณิชย์สะท้อนถึงความสามารถและวินัยในการบริหารธุรกิจด้านการเงิน อันส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติที่กำลังเผชิญอยู่ แม้สถานการณ์โดยรอบยังมีความยากลำบาก ธนาคารยังคงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อลูกค้า อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการผ่านดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงความต้องการทางการเงินได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รางวัลดังกล่าวได้นำความภาคภูมิใจมาสู่พนักงานของธนาคาร และเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกภาคส่วนและนักลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ นิตยสาร Euromoney และนิตยสาร The Asset เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อและมีอิทธิพลต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารทั่วโลก สำหรับรางวัล The Euromoney Awards for Excellence จากนิตยสาร Euromoney ถือเป็นรางวัลในด้านการธนาคารและตลาดการเงิน รวมทั้งรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมที่มีให้เกือบ 100 ประเทศ โดยการมอบรางวัลดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี 1992 ขณะที่นิตยสาร The Asset เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือในตลาดการเงินและการลงทุนของเอเชีย โดยมีคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารเป็นผู้ตัดสิน

……

SCB wins two Best Bank in Thailand awards

Siam Commercial Bank (SCB) has garnered global gongs yet again, winning an award for Best Bank in Thailand from UK’s Euromoney magazine and a Best Domestic Bank award from Hong Kong’s The Asset magazine. Winning both awards thirteen years in a row reflects the Bank’s resilience in maintaining its strength amid the challenges and unprecedented circumstances arising from the COVID-19 pandemic and the Bank’s transformation to digital services.

Siam Commercial Bank Senior Executive Vice President and Chief Financial Officer Manop Sangiambut said, “Having triumphed with these two awards for the thirteenth consecutive year reflects SCB’s strength and discipline in financial management. This firm commitment has led the Bank to excellent operating performance and a stable financial position, while allowing it to implement strategies for dealing with the crises it is facing despite the hardship of current circumstances. SCB continues to focus on providing financial assistance to its customers while committed to developing a new experience in digital services, enabling customers to access solutions to their financial needs more conveniently. These awards have brought great pride to the Bank’s employees, and we believe that it will raise the confidence of our customers and investors as well.”

Euromoney and The Asset magazines are recognized as trusted and influential publications among financial and banking professionals around the globe. Initiated in 1992, the Euromoney Awards for Excellence are presented to banks from some 100 countries for demonstrating excellent performance in banking and finance. The Asset is one of Asia’s trusted publications for the financial and capital markets. Awards are screened and judged by a panel of experts in finance and banking.