ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เกียรตินาคินภัทร ร่วม 3.5 ล้านซื้อเครื่องช่วยหายใจ-อุปกรณ์การแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

เกียรตินาคินภัทร ร่วม 3.5 ล้านซื้อเครื่องช่วยหายใจ-อุปกรณ์การแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

11 สิงหาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคินภัทร ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่ผ่อนคลาย จึงได้เดินหน้าสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในเขตภูมิภาค 15 แห่ง จำนวน 1 ล้านบาท ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อีกทั้งสนับสนุนเงินอีก 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษใช้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

นอกจากนั้น ยังร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วระดมทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (High Flow Oxygen)จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ มูลค่ารวม 1.5 ล้านบาท มอบให้แก่ โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 2 เครื่อง สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 เครื่อง และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ชื่อบัญชี “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 20-0300677-7