ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เอสซีจี รุกธุรกิจ Automation ซื้อหุ้นเอ.ไอ.เทคโนโลยี ยกระดับสู่ Smart Factory 4.0

เอสซีจี รุกธุรกิจ Automation ซื้อหุ้นเอ.ไอ.เทคโนโลยี ยกระดับสู่ Smart Factory 4.0

5 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี รุกธุรกิจ Automation ลงนามสัญญาซื้อหุ้นบริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory 4.0

เอสซีจี เดินหน้ารุกธุรกิจ Automation หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นบริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) ในประเทศไทย ขานรับความต้องการใช้งาน Automation ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่โรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory 4.0 ทั้งนี้ เอสซีจีได้นำระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมสร้างศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติตามกลยุทธ์ด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก

สำหรับการลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในครั้งนี้ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย SCC ได้ลงนามเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) ในประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 49 และบริหารกิจการร่วมกับบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เผยว่า การลงนามในสัญญาซื้อหุ้นบริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี เป็นอีกก้าวสำคัญของเอสซีจีในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ซึ่งความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และเอ.ไอ.เทคโนโลยี ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจ Automation เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนำระบบผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดทั้ง value chain ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีแนวโน้มความต้องการใช้ Automation เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงการผลิตสินค้าและบริการผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory 4.0

“การนำระบบ Automation มาใช้ภายในธุรกิจ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดอัตราการเกิดของเสีย (defect) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในงานอันตราย ลดขั้นตอนและลดเวลาการทำงานของแรงงาน และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต ซึ่งการลงทุนในระบบ Automation เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) อีกด้วย” นายศักดิ์ชัยกล่าว

นายกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เอ.ไอ.เทคโนโลยี

นายกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เอ.ไอ.เทคโนโลยี กล่าวว่า เอ.ไอ.เทคโนโลยี และเอสซีจี ต่างมีเป้าหมายในการยกระดับอุตสากรรมไทยให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้ระบบ Automation ซึ่งเราจะช่วยกันพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี Automation ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการระบบ Automation ในภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่จะช่วยทำให้ระบบผลิตของผู้ประกอบการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เอ.ไอ.เทคโนโลยี มีความพร้อมด้วยโซลูชัน องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถพัฒนาระบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่าง ๆ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับเอสซีจีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี เป็นผู้นำในด้านธุรกิจการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) ในประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานกว่า 28 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบและเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย

SCG Taps into Automation and Signs a Share Purchase Agreement with A.I. Technology,Preparing to Transform Industrial Plants to Smart Factory 4.0

SCG enters the automation business to drive the future industry with innovation and technology by signing a deal to buy shares in A.I. Technology Company Limited, a leader in automation system integration in Thailand. This move is in response to a growing demand for automation among businesses in many industrial sectors to boost business value, develop competitiveness, and advance Thailand’s industry toward Smart Factory 4.0. SCG has integrated automation systems in the manufacturing process to increase operational efficiency, enable the design and development of automation systems consistently under the digital strategy, and expand the business to serve external customers.

Cementhai Holding Company Limited, a wholly-owned subsidiary of SCC, has signed a share purchase agreement on 2 July 2021 to acquire a 51 percent stake in A.I. Technology Company Limited, a leader in automation system integration in Thailand with extensive expertise and experience in the business. The transaction is expected to complete in the fourth quarter of 2021. Existing shareholders will retain 49 percent of the shares and manage jointly with Cementhai Holding Company Limited.

Sakchai Patiparnpreechavud, Vice President of Chemicals Business, SCG, said, “The signing of the share purchase agreement with A.I. Technology is yet another crucial step for SCG in fostering innovation and technology to enhance Thai industry. SCG and A.I. Technology’s partnership is an opportunity to enter the automation business and lead the future initiative by leveraging digital technology to manage industrial facilities across the value chain. Currently, several industrial sectors have demonstrated an increase in demand for automation systems in line with Thailand’s Industry 4.0 strategies, which aim to boost the country’s competitiveness and encourage businesses to develop and link their goods and services produced through the use of innovative and advanced technologies, progressing toward Smart Factory 4.0.

Incorporating automation into business helps enhance operational efficacy in terms of convenience and speed while lowering production costs and defect rate, all of which contribute to reduced resource consumption. Additionally, it improves safety, decreases the danger of hazardous activities, shortens procedural steps and labor time, and prepares for future labor shortages. Automation investment is a vital component of ensuring business sustainability and social and environmental stewardship following ESG standards (Environmental, Social, and Governance).”

Kulchoke Popattanachai, Managing Director and Chief Executive Officer of A.I. Technology, said, “A.I. Technology and SCG share a common goal of elevating Thailand to Thailand 4.0 in its entirety, particularly through the use of automation systems. We will aid in accelerating automation development and expansion to meet the demands of automation systems in industries aiming to become Smart Factory, which will aid in optimizing and maximizing production efficiency. A.I. Technology is equipped with solutions, know-how, and competence in automation integration systems, allowing it to build new systems that match industrial demands. And we are thrilled to be working with SCG to boost Thai industrial competitiveness.”

A.I. Technology is a leader in automation system integration in Thailand with over 28 years of expertise and experience in designing, developing, and installing automation machines for industrial operators in Thailand.