ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนตั้งศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เขตจตุจักร

ธ.ไทยพาณิชย์สนับสนุนตั้งศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เขตจตุจักร

13 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตจตุจักร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีความรุนแรง โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในอัตราที่สูง และมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการรักษา ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาทุกข์และบรรเทาวิกฤติให้แก่ผู้ประสบปัญหาจากการติดเชื้อโควิด-19

โดยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วย ชุดเครื่องนอน พัดลม และอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตจตุจักร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ จำนวน 180 เตียง และศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร จำนวน 120 เตียง รวม 300 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รอการส่งตัวเข้ารับการรักษา เพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยจากครอบครัว ป้องกันการแพร่ระบาดภายในครัวเรือนและชุมชน และให้ได้รับการดูแลอาการอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่า 450,000 บาท โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบจากนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักรเริ่มเปิดรับผู้ป่วยในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เปิดรับผู้ป่วยในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564