ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโรงงานระเบิดที่ จ.สมุทรปราการ

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโรงงานระเบิดที่ จ.สมุทรปราการ

7 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบน้ำดื่มจำนวน 1,300 ขวด ให้กับศูนย์อพยพจากเหตุโรงงานระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบน้ำดื่มจำนวน 1,300 ขวด ให้กับศูนย์อพยพจากเหตุโรงงานระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์อพยพรับมอบและแจกจ่ายน้ำดื่มไปยัง ศูนย์อพยพ 7 แห่ง ได้แก่ วัดบางพลีใหญ่กลาง โรงเรียนคลองบางกระบือ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ศาลพ่อแหลม วังบางโฉลงใน วันบางโฉลงนอก และวัดบางพลีใหญ่ใน โดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้การช่วยเหลือ และขอส่งมอบกำลังใจให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจากเหตุโรงงานระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป