ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว “ไอลิงค์” แบบประกันไฮบริดความคุ้มครองที่ลงตัวกับชีวิตทุกสไตล์

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว “ไอลิงค์” แบบประกันไฮบริดความคุ้มครองที่ลงตัวกับชีวิตทุกสไตล์

6 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว “ไอลิงค์” แบบประกันไฮบริดความคุ้มครองที่เหนือกว่า ลงตัวกับชีวิตทุกสไตล์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวแบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) แบบประกันไฮบริด (ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์) ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ง่าย ครบ จบในกรมธรรม์เดียว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนด้านสุขภาพระยะยาว การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปัจจุบันผู้คนมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลตนเอง ครอบครัว และการเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันชีวิตควบการลงทุนมากขึ้น โดยเห็นได้จากภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตใน 4 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม และมีการเติบโตสูง คือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Linked Product) โดยเบี้ยประกันภัยรับปีแรก ใน 4 เดือนแรกของปี 2564 เติบโตสูงถึงร้อยละ 130* (เทียบกับการเติบโตใน 4 เดือนแรก ของปี 2563)

ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยรับปีแรกของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ก็มีอัตราการเติบโตสูงเช่นเดียวกันโดยเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 200 ซึ่งสอดรับกับแผนการขยายตัวของบริษัทฯ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่มุ่งเน้นการประกันที่ให้ความคุ้มครอง การประกันสุขภาพ และการเพิ่มความมั่งคั่งจากการลงทุน โดยแบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) เป็น แบบประกันไฮบริด ที่ให้ความคุ้มครองที่โดดเด่นและแตกต่างจากประกันชีวิตควบการลงทุนทั่วไปในตลาด ทั้งด้านความคุ้มครอง และผลตอบแทน** ซึ่งแบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) เป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่น ลูกค้าสามารถเลือก หรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ รวมทั้งยังมีส่วนของการลงทุนที่เข้ามา เพิ่มผลประโยชน์ของกรมธรรม์ให้เติบโตตามสินทรัพย์ หรือเงินลงทุนที่ลูกค้าได้เลือกลงทุนไป”

“แบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และมีจุดเด่น อาทิ

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 280 เท่า***
  • ให้ผลประโยชน์สูงสุด 3 ต่อ สำหรับกรณีเสียชีวิต ต่อที่ 1 : มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (มูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทฯดำเนินการขายหลังได้รับเอกสารครบถ้วน) ต่อที่ 2 : จำนวนเงินเอาประกัน และ ต่อที่ 3 : เงินพิเศษ 5% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
  • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง (CriticalLink UDR) ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และคุ้มครองยาวๆ ถึงอายุ 85 ปี
  • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPDLink UDR) คุ้มครองยาวๆ ถึงอายุ 80 ปี

นอกจากแบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) จะมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูงและหลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินต่างๆ โดยไม่จำกัดแค่กรณีการสูญเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงความคุ้มครองที่ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ จากสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Deducting Rider) หรือที่เรียกกันว่าสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR ที่มีทั้งความคุ้มครองโรคร้ายแรง (CriticalLink UDR) และความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPDLink UDR) มาช่วยเสริมให้แบบประกัน ไอลิงค์ (iLink) มีความคุ้มครองที่ลงตัว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำประกัน เพื่อช่วยในการวางแผนและการบริหารทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับลูกค้าที่สนใจ “แบบประกัน “ไอลิงค์” (iLink) สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th/ilink-udr
Link VDO: https://youtu.be/1788eXtg-Pc

หมายเหตุ

    * ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
    ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด
    ***เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากการผนึกกำลังของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า ก่อตั้งขึ้นตังแต่ปีพ.ศ. 2540 โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทฯ หนึ่งในใจคนไทย ด้วยพันธสัญญาใหม่ “Know You Can” ซึ่งสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้า และพร้อมสนับสนุนทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับความไว้วางใจในการดูแลลูกค้ากว่า 2 ล้านคน พร้อมให้บริการผ่านฝ่ายตัวแทนกว่า 16,000 คน และสำนักงานตัวแทนใกล้บ้านท่านกว่า 130 แห่ง และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัทฯ เป็นผู้นำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และได้รับเลือกเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยในปี 2563 จากบริษัท คิน เซนทริค และรางวัลต่างๆ ระดับนานาชาติ ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.krungthai-axa.co.th/th/awards

กลุ่มแอกซ่า ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพ และการมีชีวิตที่ดี รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่เรามีการดำเนินงานอยู่